Neznámkujeme, ale hodnotíme. Může úspěch ve škole zažít každé dítě?

úterý 7. října 2014 ·

Společnost Scio v rámci projektu ESF „Podpora vzdělávání žáků prostřednictvím průběžného hodnocení“ připravila pro školy komplexní hodnoticí nástroj, který mapuje vzdělávací cestu každého jednotlivého žáka. Svůj pokrok mohou žáci, jejich učitelé i rodiče sledovat na mapách učebního pokroku (MUP) v těchto šesti předmětových oblastech: matematická, čtenářská a přírodovědná gramotnost, český a anglický jazyk, společenské vědy.


Nesoutěžím a nemám žákovskou

Ukazatelem výsledků dítěte tak není známka v žákovské, ale jeho pohyb po mapě jednotlivých předmětů. Úrovně obtížnosti jsou znázorněny krajinou. Dítě tedy vychází v nížině a přes zvlněnou hornatinu a vyšší kopce přichází do velehor. Každý nový krok na cestě je pak přesně popsán znalostmi a dovednostmi, které dítě muselo prokázat. Ve svém profilu může žák i jeho rodič sledovat kroky, které už má za sebou, svoji aktuální pozici v jednotlivých aspektech daného předmětu a také to, co ho čeká v dalších úrovních. Aplikace, která mapuje výsledky žákovy práce, tak pohybem po šesti úrovních a vytyčením cílů v každé předmětové oblasti připomíná spíš počítačovou hru.

Mgr. Jana Šváchová, učitelka 1. stupně, 2. ZŠ Rakovník napsala: „Je nanejvýš pozitivní, že mapa je pro každého připravena ve virtuálním světě, což bude pro žáky, kteří ovládají moderní technologie, více než zajímavé. Už testování na počítačích je při pilotování bavilo.“


Už neuslyším: „Dobré známky, nebo si mě nepřej!“

Cílem užitečného hodnocení, ať už jde o známku nebo vysvědčení, není sumarizovat výsledky dětí, ale poskytnout jim odrazový můstek k dalšímu učení. Děti by tedy rozhodně neměly mít strach z hodnocení, které jim učitel dává, naopak by ho měly chtít, protože jim pomůže jít dál. MUP klade důraz na průběžné hodnocení, zaměření hodnocení na další rozvoj a co nejširší zapojení sebehodnocení i hodnocení vrstevnického, protože schopnost objektivně hodnotit sebe i své okolí je vynikající výbavou pro celý další život. Pro zjištění pozice žáka na mapě mohou učitelé použít tři druhy nástrojů. Každému učiteli je zároveň ponechán prostor pro zpřesňující komentáře nebo vyhodnocení průběhu práce na projektu.

Vedoucí týmu MUP Jana Codlová ke smyslu MUP říká: „Naprosto zásadní při tvorbě souboru map byla funkce hodnocení. Proč děti hodnotíme? Je to proto, aby měly dostatečně konkrétní představu o svých schopnostech a znalostech a mohly se dále rozvíjet. Daleko přínosnější než děti označit nějakou známkou nebo je srovnávat s ostatními je popsat, co v daném předmětu zvládají, a umožnit jim svůj pokrok systematicky sledovat.“

Přístup k aplikaci a ke správě žákovských a učitelských profilů získá každá základní škola či víceleté gymnázium zdarma. Stačí se registrovat na adrese mup@scio.cz.


Společnost Scio se zabývá hodnocením výsledků vzdělávání a dlouhodobě se zaměřuje na ověřování dovedností, které jsou důležité pro úspěšný osobní a pracovní život. Scio postupně rozšiřuje okruh svého zájmu, věnuje se mj. cílům vzdělávání, a to nejen vzdělávání ve školách, ale zejména vzdělávání mimo školy – paralelnímu vzdělávání, vzdělávání pro budoucnost.

Pilotně se do projektu MUP zapojilo od května 2013 více než 2500 žáků a 150 učitelů z 20 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR. Od září 2014 začíná s aplikací a nástroji, které nabízí, pracovat již více než 100 škol.

Ukázkový vstup do aplikace na mup.scio.cz s přístupy: HYLAU TUGEROUK/HYLAU340.

Kontakt:
Mapy učebního pokroku
Jindra Plamitzerová
Mobil: 774 419 959
e-mail: jplamitzerova@scio.cz

0 komentářů: