Portál o češtině www.nechybujte.cz rozšířený a v novém kabátu

čtvrtek 23. října 2014 ·

Chcete se správně vyjadřovat? Rádi byste obohatili svoji slovní zásobu? Nejste si jisti v pravopisu? Na tomto webu najdete ještě více potřebných informací ke zlepšení svého jazykového projevu.

Společnost Lingea výrazně rozšířila a pozměnila podobu internetového portálu o češtině www.nechybujte.cz. Kromě slovníku současné češtiny, pravidel českého pravopisu, slovníku českých synonym a nástroje pro doplnění diakritiky, je součástí i gramatika češtiny.

Tento oddíl obsahuje současná jazyková pravidla, která se v našem jazyce ustalovala přirozeným procesem bezmála tisíc let. Jasné a stručné zpracování pomůže najít i ty nejzáludnější gramatické jevy naší mateřštiny. Jsou zde podrobné informace o hláskosloví, morfologii a syntaxi. Byla změněna i grafická podoba portálu, která uživateli umožňuje rychlou orientaci v příjemném prostředí.

Portál je určený široké veřejnosti. Jedná se o první portál tohoto druhu, jenž v Česku vznikl. Čtyři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla jsou výsledkem 15 let intenzivní práce autorského týmu Lingea.

Další informace naleznete na www.nechybujte.cz anebo vám je rádi zašleme.

0 komentářů: