Ve Ždírci se dětí učí angličtinu moderní vědeckou metodou

čtvrtek 30. října 2014 ·

Žáci základní školy ve Ždírci nad Doubravou začali od října využívat ke studiu angličtiny program Scientific Learning. Škola se stala první v republice, která tento program plošně zavádí.

„Výuka anglického jazyka v naší škole je jednou ze zásadních priorit – tento program poskytuje individuální podporu každému žákovi a jsme přesvědčeni, že může velice pomoci nejen při výuce anglického jazyka,“ vysvětlil ředitel školy Ota Benc s tím, že se do programu přihlásila třetina žáků a následovali je i někteří rodiče, kteří v programu pracují. „Podle prvních výsledků práce žáků i rodičů je vidět, že je program baví a usilovně pracují,“ zhodnotil Ota Benc. Do programu se přihlásilo i dvacet pedagogů, kteří budou postupně poskytovat metodickou podporu žákům i rodičům.

„V zahraničí výsledky ukazují, že díky tomuto programu se žáci během několika let dostávají na úroveň, kdy mohou v angličtině studovat. Jsem ráda, že tuto možnost bude mít i mnohem víc českých žáků,“ podotkla Michaela Tilton, jednatelka společnosti Nuerasoft, která je výhradním distributorem programů Scientific Learning v ČR a SR.

Rozdíly mezi žáky, kteří program využívají, a těmi, kteří se nezapojili, bude jasný na konci roku. „K testování pokroku bude využito testů od společnosti Scio a bude tak možné porovnat postupy žáků
účastnících se projektu oproti žákům, kteří se do projektu výuky pomocí těchto programů nezapojili,“ vysvětlila produktová manažerka Scientific Learning Petra Razimová.

Děti absolvují testy na počátku a konci školního roku. Navíc díky testům budou moci posoudit svůj pokrok žáci v projektu. „Žáci si ověří svoji úroveň angličtiny testem SCATE (Scio Computer Adaptive Test of English). Test určí jejich úroveň angličtiny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žáci tak poznají svoji startovní pozici při zavádění programu Scientific Learning a následně si testem SCATE budou ověřovat svůj pokrok v angličtině,“ doplnil Martin Podlucký ze společnosti Scio.

Scientific Learning je výuka angličtiny založená na dlouholetých výzkumech předních světových neurovědců. Po celém světě program ji využívá přes 3 miliony studentů ve více než 40 zemích. Do České republiky se dostala před dvěma lety.

Tato výuka je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří si potřebují rychle vylepšit angličtinu například před důležitým pohovorem či pracovní cestou. Využívají ji i studenti připravující se na studium v zahraničí. Už po třech měsících studenti pocítí zlepšení. Je potřeba se studiu věnovat minimálně 30 minut pětkrát týdně.

Program vznikl na základě vědeckého bádání týmu neurovědců, ke kterým patří i Michael Merzenich a Paula Tallal. Svůj dlouholetý výzkum se rozhodli převést z laboratoře do praxe a program původně určený dětem s poruchami učení začali zkoušet. Přitom zjistili, že má mnohem širší uplatnění, než původně předpokládali. Program byl s prokazatelnými výsledky testován u dětí – od těch se speciálními potřebami až po nadprůměrně nadané, u studentů, dospělých i seniorů. U všech došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí mozku. Zdokonalila se jejich schopnost učit se a vytvořila se správná reprezentace anglických fonémů v mozku. Tím se nejen snadněji naučili druhý jazyk, ale mělo to pozitivní vliv na celkové akademické výsledky.

K tomu, aby zájemci mohli tento styl výuky angličtiny používat, stačí mít připojení na internet a kvalitní sluchátka.


Více informací:

Základní škola Ždírec nad Doubravou je standardní státní školou v malém městě. Navštěvuje ji 375 žáků a v mateřské škole je 125 dětí. Více informací ZDE.

Ota Benc, ředitel ZŠ Ždírec nad Doubravou
e-mail: reditel@skola.zdirec.cz, tel.: 774 115 270

Michaela Tilton, jednatelka společnosti Nuerasoft s.r.o., výhradní distributor programů Scientific Learning v ČR a SR
e-mail: michaela@nuerasoft.cz, tel.: 608 476 041

Martin Podlucký, Studio pro školy – společnost Scio, testy SCATE
e-mail: mpodlucky@scio.cz, tel.: 234 705 023

0 komentářů: