Projekt Firemní mateřská škola AV ČR

pátek 7. listopadu 2014 ·

Akademie věd ČR se jako jedna z mála institucí rozhodla vytvořit zázemí pro své zaměstnance a otevřela v loňském roce firemní školku pod názvem Mateřská škola Akademie věd ČR.

Za úspěšným dokončením školky stál ředitel prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a zřizovatelem je Mateřská škola Akademie věd ČR s. r. o.

Firemní mateřská škola AV ČR funguje již přes rok a pomáhá nejen rodičům, ale zároveň zvyšuje prestiž zaměstnavatele. Nespornou výhodou je také blízkost školky k pracovišti zaměstnanců. Rodiče tak nejsou plně závislí na vnějších okolnostech, které nemohou ovlivnit (nedostatečná kapacita státních školek). Firemní školka usnadňuje život rodičům, kteří se vracejí po rodičovské dovolené do práce. Pro všechny to znamená zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí na trhu práce a otevření příležitosti pro částečné pracovní úvazky.

V letošním roce vznikl na základě úspěšně poddané žádosti o grant projekt Firemní mateřská škola AV ČR. Projekt má za hlavní cíl umožnit rodičům bezproblémový návrat do zaměstnání. Rodiče se mohou vracet do zaměstnání pozvolna, nijak je nelimitují schopnosti a dovednosti jejich dítěte, jako je tomu ve státních školkách. Tento projekt je podpořen v rámci operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA), a je spolufinancován evropským sociálním fondem (ESF). Poskytovatelem podpory je Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU.

Díky Evropskému sociálnímu fondu, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti, bude možné ve školce v letošním roce uskutečnit mnoho nových aktivit, které posunou komfort a profesionalitu Firemní mateřské školy AV ČR. Díky projektu se také mohl uskutečnit nákup pianina a vybudování nového dětského hřiště.

Od září 2012 ve školce probíhají pravidelné návštěvy logopeda, očního lékaře a dalších specialistů, tyto návštěvy usnadní rodičům preventivní prohlídky a péči o dítě. Děti budou v rámci environmentální výchovy pěstovat ve školce rostliny v květináčích, a tím si osvojí a rozšíří další dovednosti. Díky této grantové podpoře jsou možná specializovaná školení pro učitelky a nákup mnoha didaktických pomůcek. Od září jsou také pro rodiče a všechny zaměstnance Akademie věd ČR připraveny speciální Školkové noviny.

Akademie věd ČR si jako zaměstnavatel velmi dobře uvědomuje, že vstup dítěte do mateřské školy je velkým zásahem do jeho života, který prožívá silně emocionálně, proto je potřeba dítě na tuto změnu připravit. V mateřské školce AV ČR dětem umožňují pozvolnou adaptaci s možností přítomnosti rodinné nebo jiné blízké osoby.

Vše o projektu Firemní mateřská škola AV ČR naleznete na nových webových stránkách www.msakademieved.cz.

0 komentářů: