Že nemají děti zájem o techniku? Nesmysl! Stačí se jim věnovat

čtvrtek 6. listopadu 2014 ·

Technická univerzita v Liberci pořádá letos po páté Dětskou univerzitu, která se může pochlubit již více než sedmi stovkami absolventů ve věku od 6 do 15 let.

Navázat na předchozí projekty a pokračovat v této u dětí oblíbené aktivitě může díky novému projektu Edutech, na který přispěla Evropská unie dotací 26 milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Edutech umožnil nejen pokračovat v Dětské univerzitě a podstatně navýšit její kapacitu i počet oborů, ale také rozšířit nabídku pro studenty středních škol a pro učitele základních a středních škol.

Na slavnostní imatrikulaci žáci základních a studenti středních škol převzali v nové aule budovy „G“ skutečné vysokoškolské indexy. „Spojili jsme ji s přednáškou Dany Drábové na téma „Člověk a energie“, s chemickou show s podtitulem ,Snad to nebude výbuch‘ a divadelním představením univerzitního spolku, na kterém Indiana Jones ukázal, k čemu může být dobrodruhovi dobrá matematika,“ říká vedoucí projektu Edutech Miloš Hernych s tím, že Dětská univerzita musí své studenty především bavit.


Dětská univerzita se šíří i mimo Liberec

Téměř 400 studentů nového ročníku Dětské univerzity bude mít po celý akademický rok k dispozici univerzitní laboratoře, kde děti mohou pod odborným vedením podle zvoleného oboru provádět zajímavé chemické i fyzikální pokusy, učit se programovat, navrhovat strojní součástky nebo elektrické obvody a podobně. V pátém ročníku Dětské univerzity si žáci základních škol vybírali z více než 50 oborů. Novinkou jsou například kurzy zaměřené na biomedicínské inženýrství, průmyslovou robotiku, mechaniku, pružnost a pevnost, informatiku a aplikovanou matematiku.

„Cílem nového projektu je také šířit myšlenku Dětské univerzity i mimo půdu TUL. Chceme proto do výuky dětí na Dětské univerzitě více zapojit naše studenty a absolventy, aby se naučili s dětmi pracovat a byli schopni a ochotni pokračovat v našich aktivitách, chceme, aby školy otevíraly vlastní technické či přírodovědné kroužky i mimo Liberec,“ říká Miloš Hernych. Dodal, že dohodu o pořádání kurzů mimo Liberec uzavřel realizační tým už s několika základními a středními školami. Například v Hronově nebo v Broumově.

Vedení liberecké univerzity bere tuto aktivitu velmi vážně. „Přesvědčujeme děti, že matematika, fyzika, chemie a technické obory jsou zajímavé, že badatelská práce skrývá nečekaná dobrodružství a přináší skvělé pocity při dosažení cíle. Funguje to. Vidíme, že klišé, že děti nemají o tyto obory zájem, příliš pravdivé není. Někdo se jim ale musí věnovat,“ říká rektor TUL Zdeněk Kůs. Každoročně se obléká do taláru a předává absolventům Dětské univerzity diplomy se vší vážností a se vším co ke skutečné promoci patří.


Pomoc před maturitou a přijímačkami na vysokou

Jako výraznou novinku nabízí univerzita letos poprvé AP kurzy pro studenty středních škol ve více než dvaceti oborech zaměřených na elektroniku, robotiku, matematiku, fyziku, strojírenství, architekturu, textil a přírodní vědy. Kurzy pomohou i při přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu. „Účastníci kurzů si ,nanečisto‘ vyzkoušejí vysokoškolské studium pod vedením mladých vědeckých pracovníků naší univerzity. Absolventi kurzů získají znalosti, které jim výrazně pomohou překonat obvyklé těžkosti vysokoškoláků v prvním ročníku studia,“ uvedl Hernych, zájem je podle něj velký. Zapsalo se celkem 157 středoškoláků. Zkušení lektoři pro ně mají připravené neotřelé metody výuky. Studenty láká i to, že budou moci samostatně pracovat na přístrojích a provádět vlastní pokusy. Řada z těch, kteří se do kurzů hlásí, uvažuje o studiu technických oborů.


Metodická pomoc pro učitele základních a středních škol

Problém nedostatku technicky vzdělaných odborníků začíná být velmi citelný. Je to do značné míry začarovaný kruh. Zatímco na studium učitelských humanitně orientovaných oborů je na vysokých školách dlouhodobě velký převis uchazečů, studentů na obory zaměřené na matematiku či fyziku je zoufale málo. Najít na základních školách aprobovaného učitele matematiky či fyziky je poměrně těžké. Odbornost je často nahrazována obětavostí a nadšením. Liberecká univerzita letos poprvé kromě akcí pro děti a mládež pořádá v rámci nového projektu Edutech krátkodobé akreditované vzdělávací kurzy, ve kterých se mohou učitelé základních a středních škol seznámit s principy badatelsky orientované výuky, dostanou i sadu vyučovacích materiálů a pracovních listů pro děti. Nabízené kurzy sice aprobaci nenahrazují, ale přinesou nové poznatky a pomohou se zavedením moderních způsobů výuky.

Účastníci kurzů si například vyzkoušejí, jak bádat nad sluneční soustavou na pomezí fyziky a chemie nebo nad přírodovědnými problémy v terénu. Zajímavé jistě bude poznat metody badatelsky orientovaného přístupu ve výuce finanční gramotnosti nebo ve vzdělávací oblasti „člověk a jeho svět“. Zkušení odborní lektoři ukážou, jak je možné učit moderně a s využitím aktivizačních metod, které kladou důraz na samostatnost a aktivitu žáků a jejich spolupráci s učitelem. Účastníci kurzů například uvidí, jak ve výuce vytvořit malou laboratoř a motivovat žáky napínavými badatelskými příběhy. „Je markantní rozdíl v tom, o kolik více se žáci naučí přímou zkušeností než při jednostranném použití tradičních frontálních výukových metod. Diskuze je při vzdělávání velmi důležitá. Kdo se ptá, víc se dozví a lépe vstřebá nové poznatky. Kdo se jen bifluje, také se hodně naučí a dostane i jedničku, ale mnohem dříve naučené věci zapomene,“ říká garant kurzů Tomáš Kasper z Technické univerzity v Liberci.

Jedenáct témat je vybráno tak, aby se děti při vyučování nenudily a aby z nich učitelé čerpali pro vyučované předměty. „Děti se nejlépe učí, když se při tom i baví. Pokud absolvují na prvním stupni pět let nudného faktografického učení, pak už se v šesté třídě často nedokážou nadchnout pro experimenty a badatelský přístup. Měly by být aktivní už od první třídy. Chceme ukázat, že to jde, že badatelsky orientovanou výuku lze nastavit i pro ty nejmenší školáky. Pokud se to podaří, lépe se s dětmi pracuje i ve vyšších ročnících. Nejsou ospalé, nenudí se a méně zlobí,“ dodává docent Kasper…


Celý text si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: