Změníme obsah vzdělávání?

úterý 10. března 2015 ·

Pedagog, konzultant ve vzdělávání a autor učebnic a odborných knih M. Brady ve svém článku poukazuje na potřebu zásadní změny v tom, co a jak se žáci učí.

Zdroj: Scio

Špatné vzdělávací výsledky v amerických školách podle něj nejsou způsobeny nekvalitními standardy, nekompetentními učiteli, krátkým časem tráveným ve škole ani nedostatkem výdrže (grit) žáků nebo nedostatečnou profesionální přípravou učitelů. Příčinu vidí v tom, že žáci jsou v podobě kurikula zahlceni přemírou informací z kurikula, které nejsou logicky utříděny. Žáci se učí na testy velké objemy nesouvisejících informací, které jsou řazeny podle předmětů a následně zapomenuty.

Řešení vidí v tom, že informace budou přijímány a zpracovány v rámci jediné jednoduché struktury poznání pro logické třídění informací a jejich uchování. Hovoří o pěti základních typech informací, použitelných pro všechny obory, pro zjednodušení představených jako odpovědi na otázky kde, kdy, kdo, co, proč. Dovednost organizovat informace na obecné úrovni pak pomůže žákům při studiu specializovaných předmětů. Obecná struktura pro organizaci informací bude prospěšná pro projektové vyučování, propojení předmětových znalostí a spolupráci učitelů při rozvíjení celostního učení.

Původní zdroj.

0 komentářů: