Proměny na trhu práce

středa 3. června 2015 ·

Americký think tank Third Way spojený s Demokratickou stranou uveřejnil studii ekonomů Henry Siu z kanadské University of British Columbia a Nira Jaimoviche z Duke University věnovanou proměně amerického pracovního trhu s klesajícím podílem rutinní práce.

Zdroj: Scio 22. 4. 2015


Autoři uvádějí, že v období od roku 2001 dodnes veškerý nárůst pracovních míst připadá pouze na nerutinní práci. Ve své studii klasifikují pracovní pozice na rutinní manuální (např. pracovníci u svářecích strojů, lisů, operátoři vysokozdvižných vozíků apod.) a rutinní kognitivní (sekretářky, účetní, administrativní pracovníci) a na nerutinní manuální (pečovatelé, operátoři) a nerutinní kognitivní (finanční analytici, programátoři, pracovníci PR).

Podle jejich zjištění v posledním období ekonomické recese poklesl počet pracovních míst v rutinní práci jak manuální, tak kognitivní o 5 % a po krizi se stav už nevrátil na předkrizovou úroveň – na rozdíl od předešlých období recese a oživení. Jako hlavní důvod vidí autoři nárůst technologií a automatizace spíše než outsourcing práce do oblastí s levnější pracovní silou.

Neobávají se toho, že by lidi nahradili roboti, ale poukazují na to, že většina nových pracovních míst bude ve skupině nerutinní, a zejména nerutinní kognitivní práce. Tento výhled klade velké nároky na kvalitní postsekundární vzdělávání a praktickou přípravu pracovníků rozvíjející potřebné dovednosti (více o měnících se nárocích na uchazeče o zaměstnání a proměnách pracovního trhu viz ZDE a ZDE).

Původní zdroj.

0 komentářů: