Absolventi liberálních studií vedou

pátek 24. července 2015 ·

Šetření provedené British Council mezi 1709 pracovníky na vedoucích pozicích ve 30 zemích ukazuje, že 55 % z nich vystudovalo obory společenských věd (44 %) nebo humanitní obory (11 %), tedy tradiční obory liberálních studií (liberal arts).

Zdroj: Scio 9. 6. 2015

Z ostatních oborů byli nejvíce zastoupeni absolventi studií businessu (14 %) a technických oborů (12 %). Na liberální studia připadal větší podíl žen, na technické obory větší podíl mužů.

22 % vedoucích pracovníků mělo magisterský titul (professional degree, který opravňuje k vykonávání určité profese, např. lékař, právník apod.), z toho 64 % titul MBA.

Podle Rebeccy Hughes z British Council liberální studia připraví absolventy na komplexní problémy a naučí je hledat různé úhly pohledu.

Celkově 46 % vedoucích pracovníků mělo zahraniční zkušenost, ať pracovní, nebo studijní, nebo obě. Nejmenší podíl pracovníků se zahraniční zkušeností byl v USA, Velké Británii a Kanadě.

Zdroj.

0 komentářů: