Jak si při učení zapamatovat až 9x více informací?

pondělí 27. července 2015 ·

Žijeme v době, která je plná různých multimediálních vychytávek a zajímavých informací různého zaměření téměř na každém kroku. Jak ale nenechat informace jen na dosah ruky? Jak si osvojit většinu z nich tak, aby nám zůstaly v paměti na delší dobu?


Multimediálním výstupem k 9x lepší paměti

Podle výzkumu amerického pedagoga Edgara Dala, který se zabýval audio-vizuálními metodami učení, si po dvou týdnech od kontaktu s informací pamatujeme pouze 10 % čteného obsahu, poslechem se dostáváme na 20 % a díky zrakovému vjemu na 30 % informací. Kombinací sluchu a zraku lze paměťovou kapacitu zvýšit až na 50 %, například sledováním filmu. Na neuvěřitelných 90 % zapamatovatelnosti stoupá naše kapacita při tvoření multimediálního výstupu. Ve chvíli, kdy osvojenou informaci zpracováváme do podoby reálného výstupu či prezentace, dosahujeme skvělých výsledků.

Posloupnost paměťové funkce začíná u pasivního sluchového příjmu, přechází přes vizuální vjem a končí u aktivního tvoření a seberealizace v tématu. Jak je možné využít tento potenciál v klasickém vzdělávání?


Multimédia v praxi

Nejsnazší variantou je zapojení multimédií do učitelské praxe a předkládanou látku nechat studenty nejen pasivně přijímat, ale i aktivně zpracovat. O implementaci multimediálních prostředků do výuky se snaží projekt VideoForAll brněnské neziskové organizace Spolek Pelican. Organizace je známá svým inovativním přístupem k výuce cizích jazyků i díky významné spoluúčasti na evropských projektech, na kterých spolupracuje s dalšími evropskými institucemi. Společně hledají nové metody, které zjednodušují samotný proces učení a znásobují efektivitu studia.


VideoForAll pomáhá učitelům napříč Evropou

Projekt VideoForAll, jež je určený všem učitelům napříč Evropou, si klade za cíl seznámit lektory s možnostmi využití mobilních telefonů a dalších přístrojů, které všichni nosí při sobě takřka celý den. Natáčení videí skrývá dosud netušený potenciál, který lze snadno a efektivně využít ve výuce jakéhokoli cizího jazyka. Studenti okamžitě vidí svůj výstup, čímž mohou snadno zhodnotit sami sebe. Navíc díky propojení s moderní technologií je samotný proces učení zábavný a stává se tak nezapomenutelným zážitkem.


0 komentářů: