Podpora získání funkční gramotnosti

středa 29. července 2015 ·

Andreas Schleicher, ředitel Sekce pro vzdělávání a dovednosti OECD, na blogu OECD poukazuje na to, jak důležitá je úroveň gramotnosti pro jednotlivce i celou společnost.

Zdroj: Scio 22. 4. 2015

Na základě šetření dovedností dospělých Survey of Adult Skills z roku 2012 Schleicher uvádí, že jedinci v nejvyšších dvou skupinách úrovně gramotnosti (4 a 5) vydělávají v průměru o 60 % více než pracovníci na úrovni 1 nebo nižší, lidé s nízkou úrovní gramotnosti mají až dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou nezaměstnaní.

Ve všech zemích, které se zúčastnily šetření, lidé s nízkou úrovní gramotnosti vykazovali horší zdravotní stav, méně se přihlašovali do zájmových organizací, měli malou důvěru ve veřejné instituce a mysleli si, že nemohou nic změnit. Výsledky posledního šetření PISA ukázaly, že v zemích OECD 18 % patnáctiletých nedosahuje ani základní úrovně gramotnosti.

Schleicher proto doporučuje následující kroky směřující k podpoře rozvoje gramotnosti pro všechny:

1. poskytnout vysoce kvalitní úvodní vzdělávání a příležitosti pro celoživotní učení,

2. zajistit, aby všechny děti měly úspěšný začátek vzdělávání – zde se ukazuje jako významná zejména podpora dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin v předškolní a rané školní výchově,

3. umožnit pracovníkům přizpůsobit učení jejich životu – je třeba dostatečná nabídka a flexibilita vzdělávacích příležitostí,

4. identifikovat jedince, kteří jsou nejvíce ohroženi nedostatečnou úrovní gramotnosti – aktivní vyhledávání osob z ohrožených skupin (imigranti, starší lidé, osoby ze znevýhodněných prostředí) a nabídka programů podle jejich potřeb,

5. ukázat, jaký prospěch přináší lepší zvládnutí dovedností – lepší informace ze strany vlád o platových podmínkách i neekonomických přínosech, jako je zvýšení sebevědomí a sociálního postavení,

6. poskytnout snadno dostupné informace o vzdělávání pro dospělé – důležité jsou nejen dostupné informace, ale i poradenská služba pro vyhledávání vhodných programů.


Původní zdroj.

0 komentářů: