Slaďování soukromého a pracovního života z pohledu zaměstnavatele

čtvrtek 27. srpna 2015 ·

Slaďování soukromého a pracovního života je nový fenomén, který se pomalu zabydluje i v českém prostředí. Zaměstnavatel, který myslí na své zaměstnané i z pohledu firemních benefitů, flexibilních forem práce, slaďování rodinného a pracovního života, je žádaným a dá mu přednost většina uchazečů o zaměstnání, především pak z nově nastupující Generace Y.

V České republice pracuje v současnosti na flexibilní úvazek pouze 9 % zaměstnaných žen a 36 % žen s dětmi do 6 let pracuje na plný úvazek. Oproti tomu např. v Holandsku využívá flexibilní formy práce 46% zaměstnaných žen, v Nizozemí dokonce 64 %. Česká republika tak získala 2. nejhorší výsledek v rámci členských států EU. Evropská komise proto doporučila zavést v Česku opatření týkající se zvýšení zaměstnanosti žen a návratu rodičů po mateřské či rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu.

I když situace není příznivá, staví se čeští zaměstnavatelé k využívání flexibilních úvazků paradoxně pozitivně. Dle studie společnosti Regus uvedlo 67 % oslovených českých firem, že díky flexibilním pracovním postupům se zvýšila produktivita práce a v 63 % firem panuje názor, že přímým důsledkem flexibilních forem práce je i vyšší obrat.

Společensky odpovědným zaměstnavatelem, kterému není lhostejný rodinný život jeho zaměstnanců, je bezesporu Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Již čtvrtým rokem provozuje mateřskou školu, která je zapsaná v registru MŠMT. V listopadu získal již v pořadí druhou dotaci z Operačního programu Praha – Adaptabilita na rozvoj prorodinných opatření, díky nimž mohou jejich zaměstnanci a zaměstnankyně slaďovat lépe svůj rodinný a pracovní život. Do projektu jsou začleněny i další ústavy Akademie věd – Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. a Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

„Mateřská škola pro děti našich zaměstnanců se nám velice osvědčila – v posledním školním roce bylo přihlášeno do školky 14 dětí našich deseti zaměstnanců. Díky podpoře Evropského strukturálního fondu došlo k rozšíření kapacity o 5 míst, které můžeme nabídnout i ostatním ústavům. Pevně věříme, že se jim tento model zalíbí, a že v našem areálu budou vznikat další školky“, říká prof. Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Doba realizace projektu z finančních prostředků ESF v rámci OP Praha – Adaptabilita je od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015. Projekt nepočítá pouze s provozem školky, ale v rámci prorodinných opatření se snaží umožňovat rodičům i flexibilní formy práce či ostatní benefity tak, aby usnadnil rodičům sladění práce s péčí o jejich děti.

Mateřské škola Akademie věd ČR s. r. o. zajistí v rámci programu firemní školka celoroční vzdělávací program dětí, který je obsahově ekvivalentní s programem státní mateřské školy. Dále zabezpečí odborný personál s odpovídajícím pedagogickým nebo zdravotnickým vzděláním i zkušenostmi. Vyřeší a zajistí veškeré hygienické, odbornostní požadavky na založení a provoz firemní školky dle standardů EU.

Evropský sociální fond, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Cíle, vyplývající z projektu:
– Rozvoj firemní školky pro AV ČR i v oblasti práce s dvouletými dětmi.
– Usnadnění života rodičům, kteří se vracejí po rodičovské dovolené do práce.
– Zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí na trhu práce.
– Otevření příležitosti pro částečné úvazky.
– Provedení evaluace úspěšnosti projektu školky.

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR) je jedním z 54 ústavů AV ČR. Zabývá se základním výzkumem v oblasti molekulární a buněčné biologie. Ve 22 výzkumných skupinách a servisních útvarech pracuje celkem téměř 400 pracovníků, z toho cca 130 studentů (doktorandů a diplomantů). Ústav úzce spolupracuje s pražskými vysokými školami, působí na něm 8 profesorů a 7 docentů. Budova ÚMG zprovozněná v roce 2007 je nejmodernější výzkumnou budovou v ČR.

0 komentářů: