Banky podporují vzdělávací projekty

středa 23. září 2015 ·

Nadační fond České bankovní asociace letos podpořil projekty orientované na místně zakotvené učení a párovou výuku.

Třetí grantové kolo bylo ukončeno výběrem dvou projektů – jeden se zaměřením na posílení spolupráce žáků, rodičů a školy a druhý s potenciálem zvýšení kvality a úrovně vyučovacích hodin prostřednictvím párové výuky a jejího další šíření do škol. Mezi tyto projekty budou rozděleny necelé 2 miliony korun. „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“ je projekt Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s. z Královehradeckého kraje, konkrétněji z Podkrkonoší. Druhým projektem je projekt „Kolegiální podpora formou párové výuky“ pražské základní školy Kunratice. Oba projekty se uskuteční v tomto školním roce, tedy od září 2015 do června 2016.

„Ve třetím grantovém kole jsme obdrželi celkem 31 projektových žádostí, na osobní pohovory byli pozváni zástupci šesti projektů. Po dlouhé diskuzi byly vybrány dva odlišné projekty, které již nějakou dobu fungují anebo vycházejí z již běžících projektů a dále se je snaží rozvíjet a šířit i do dalších škol,“ zhodnotil Jan Matoušek, předseda správní rady nadačního fondu.


Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s. – Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme

Projekt má za cíl motivovat žáky základních škol, zejména pak žáky I. stupně, k zájmu o učení prostřednictvím speciální metody projektového vyučování – místně zakotvené výuky. Druhým hlavním pilířem je do dění ve škole a v jejím bezprostředním okolí zapojit rodiče žáků a další přátele školy. Místně zakotvená výuka vychází z vlastních zkušeností a potřeb žáků, kteří je vnímají ve vztahu ke škole a jejímu blízkému okolí. Při tomto typu výuky žáci vnímají učení jako smysluplný užitečný proces, pracují na něčem, co jim bude účelně sloužit a bude jim blízké. Základním aspektem metody je spolupráce a komunikace žáků s rodiči a dalšími spoluobčany. V průběhu projektu budou všechny informace zveřejňovány na webových stránkách programu Škola pro udržitelný život, dále i na sociálních sítích programu Škola pro udržitelný život a SEVER. Na konci projektu bude v elektronické podobě k dispozici brožura s příklady dobré praxe.


Základní škola Kunratice – Kolegiální podpora formou párové výuky

Hlavní myšlenkou projektu je ověřit, že spolupráce dvou učitelů založená na kolegiální podpoře ve výuce umožňuje, aby se každé dítě aktivně rozvíjelo, učilo a prožívalo při výuce radost. V rámci projektu se bude na zapojených školách prezentovat metodika párové výuky vyvíjená a zaváděná s podporou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ v ZŠ Kunratice od školního roku 2010/2011. Součástí je také spolupráce s rodiči a zapojení „rodičovských“ organizací při školách do podpory párové výuky. Výstupem projektu bude metodický materiál ze škol z různého prostředí, který bude obsahovat příklady dobré praxe spolupráce dvou učitelů i školy a rodičů. Metodický materiál bude na závěrečné konferenci poskytnut na elektronickém nosiči. Průběh projektu bude představen a průběžně aktualizován na webových stránkách ZŠ Kunratice.


Informace o grantovém řízení

S volbou vhodných kandidátů pomáhali vybraní členové Odborného poradního orgánu nadačního fondu. Grantové řízení probíhalo od června do poloviny července s tím, že grant bude udělen na období školního roku 2015/2016.

Vítány byly jakékoliv aktivity, které vedly k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do procesu vzdělávání, které vedly k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol a rodiči žáků a které poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělávání.

Podmínky grantového řízení byly nově rozšířeny na projekty, které prostřednictvím mentoringu či kolegiální podpory (spolupráce učitelů) zvyšují kvalitu učitelské práce, především ve smyslu vyhodnocování jejích dopadů na učení žáků.

Donory Nadačního fondu Kamarádi vzdělání jsou: Československá obchodní banka, a. s., GE Money Bank, a. s., Hypoteční banka, a. s., Raiffeisenbank a. s.

Více informací o nadačním fondu je k dispozici na webových stránkách www.kamaradivzdelani.cz________________

O Nadačním fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání Kamarádi vzdělání

Hlavním posláním nadačního fondu je finanční podpora projektů zaměřených na děti ve věku 5 až 12 let a jejich motivaci v souvislosti se vzděláváním nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý život. Výběr těchto projektů se uskutečňuje prostřednictvím vyhlášených grantových řízení.

Zakladatelem fondu Kamarádi vzdělání je Česká bankovní asociace, která vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. Česká bankovní asociace je rovněž partnerem edukačních webových stránek www.financnivzdelavani.cz.

0 komentářů: