Praha 12 má přípravné třídy už 18 let

čtvrtek 10. září 2015 ·

Zatímco v řadě škol představují přípravné třídy naprostou novinku, v městské části Praha 12 mají dlouholetou tradici. Jako první zde totiž otevřela přípravnou třídu Základní škola profesora Švejcara již v roce 1997!

Další přípravnou třídu v Praze 12 otevřela následně Základní škola Rakovského a Základní škola a mateřská škola Smolkova. Zájem o přípravné třídy je totiž opravdu velký. Přípravné třídy ve značné míře využívají i děti s odlišným mateřským jazykem, kterým je zde věnována podpora při osvojení základů češtiny.

„V současné době má povolení otevřít přípravnou třídou celkem 5 základních škol, které MČ Praha 12 zřizuje. Od září 2015 jsou v Praze 12 v provozu ještě přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole ANGEL a v Základní škole Zárubova. Většina přípravných tříd je naplněna do maximálního počtu 15 žáků,“ říká k této problematice místostarosta městské části Praha 12 Zbyněk Boublík.

Přípravné třídy základní školy jsou určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy je nezbytný souhlas krajského úřadu. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

0 komentářů: