Vzdělávací program Amgen Teach podporuje zájem o přírodní vědy

středa 7. října 2015 ·

Letní školou pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol odstartoval již 2. ročník vzdělávacího programu Amgen Teach, na kterém se podílí také Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). VŠCHT se dlouhodobě zabývá kvalitou středoškolského vzdělání a reaguje na jeho nedostatky.

Problém představuje nejen podfinancování oblasti školství či klesající zájem studentů o studium přírodních věd, ale také často omezený přístup učitelů k průběžnému školení, kde by mohli získat nové zkušenosti s moderními vyučovacími metodami. VŠCHT se snaží tuto situaci změnit ve spolupráci s Nadací společnosti Amgen, která program Amgen Teach financuje.


Chemie pro život bavila studenty i pedagogy

Na 29. ročník Letní školy pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol s názvem Chemie pro život, která se konala od 25. do 27. srpna v prostorách VŠCHT a Národní technické knihovny v Praze,se přihlásilo 137 učitelů ze všech krajů České republiky. Zahájil ji prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Na Letní škole pohovořili odborníci o praktické chemii mimo jiné ve vztahu k farmacii, analýze potravin a výživy, energetice či identifikaci toxických látek. „Pro účastníky Letní školy je zajímavé hlavně to, že zde dochází k vzájemně inspirativním setkáním předních odborníků VŠCHT a středoškolských pedagogů. Přednášky jsou zde zaměřeny na nové trendy a poznatky z různých oblastí chemie, které nejsou předmětem běžné standardní středoškolské výuky. Pedagogové tak mohou na základě nově získaných informací motivovat své žáky pro studium chemie a přírodních věd,“ shrnuje prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.


Amgen Teach učí pedagogy, jak zaujmout studenty

Program Amgen Teach, který probíhá současně v 10 zemích Evropské unie, byl v České republice zahájen v roce 2014 a nabízí profesní rozvoj učitelům přírodních věd. Řada pedagogů nemá přístup k průběžnému školení, zdrojům ani materiálům potřebným k tomu, aby se mohli svým studentům věnovat moderní a efektivní formou. Aktivity v rámci programu Amgen Teach se u nich snaží rozvíjet schopnost používat ve třídě výukové metody založené na výzkumu. Cílem programu je propagovat badatelsky orientovanou výuku přírodovědných předmětů, která podporuje zvídavost žáků a prohlubuje zájem studentů o přírodní vědy.

V rámci programu Amgen Teach v České republice budou do organizace odborných workshopů a vzdělávacích aktivit pro středoškolské profesory celkově do roku 2016 rozděleny téměř 3 milióny korun. „Abychom měli i v budoucnu k dispozici nadšené, motivované a kvalitní výzkumníky, program Amgen Teach podporuje národní vzdělávací programy, vybavuje pedagogy prostřednictvím odborných workshopů a dálkových vzdělávacích aktivit dovednostmi a sebedůvěrou, díky nimž jsou schopni pozitivně ovlivnit přístup studentů k přírodním vědám,“doplňuje PharmD. Mark Bachleda, MBA, ředitel společnosti Amgen v České republice, jejíž nadace program Amgen Teach financuje. Kromě Letní školy, se v tomto školním roce v rámci programu uskuteční říjnová Podzimní škola učitelů chemie v Litvínově, v listopadu Podzimní regionální workshopy chemie a v dubnu a květnu pak Jarní regionální workshopy chemie.

Více informací ZDE.

0 komentářů: