Mimoškolní programy rozvíjejí

čtvrtek 8. října 2015 ·

Iniciativa Harvard Family Research Project zveřejnila sérii studií zaměřených na mimoškolní programy pro děti, ať už odpolední, nebo prázdninové, a na to, jak mohou tyto programy nejlépe rozvíjet mladé lidi.

Zdroj: Scio 16. 6. 2015


Autoři studií identifikují čtyři dimenze zapojení do mimoškolních programů:
1. kognitivní – získávání poznatků, zvládání dovednosti a pěstování kritického myšlení,
2. behaviorální – docházka, chování a účast v aktivitách,
3. sociální – účast na životě komunity,
4. emocionální – vytváření vztahů, mladí lidé poznají, že na nich někomu záleží.

Na základě zkoumání mimoškolních programů autoři zdůrazňují, že záleží na kvalitě programů a uvádějí zásady dobré praxe na podporu zapojení mladých lidí:

1. v oblasti kognitivní – nabízet nový a zajímavý obsah, vytvářet programy na míru, povzbuzovat žáky při jejich činnostech,

2. v oblasti behaviorální – poskytnout zábavné a uvolněné prostředí, vytvořit strukturu a rutinu, pozměňovat způsoby učení,

3. v oblasti sociální – nastavit možnosti vrstevnické komunikace a spolupráce, podpořit interakci s vedoucími aktivit podle zájmu žáků, pěstovat pocit komunity,

4. v oblasti emocionální – podporovat vztahy dospělých a dětí, poskytnout možnosti pro pěstování vůdčích dovedností.

Zdroj.

0 komentářů: