Jana Hrubá: Shodne se MŠMT s pedagogy na budoucnosti pro školy a jejich žáky?

pátek 27. listopadu 2015 ·

Ministerstvo školství v poslední době pokročilo ve zveřejňování informací. Na celodenní konferenci „Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu“ pořádané 19. 11. 2015 ministerstvem školství v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vystoupilo před nabitým sálem kromě ministryně školství 25 panelistů a účastníků panelové diskuse.

O konferenci jste už jistě četli mnoho článků a komentářů. Mohli jste dokonce sledovat (snad poprvé v historii) přímý přenos a můžete se podívat na videa. Najdete je ZDE. Také zastoupení v panelech bylo nebývale vyvážené – zástupci MŠMT, resortních ústavů, pedagogických fakult, pedagogických asociací, neziskových organizací, odborů i zřizovatelů. Je to určitě informační pokrok. Mnozí diskutující (jmenovitě poslanci) ocenili, že se mohou zúčastnit diskuse ve fázi přípravy.

Trochu jiné je to s obsahem – se stavem příprav závažných změn. Jak už bylo komentováno jinde, informace jsou ještě hodně vágní. Vzhledem k tomu, že témata společného vzdělávání, změn ve financování a podpory profesního rozvoje učitelů jsou evergreeny české vzdělávací politiky a řešení se měnilo téměř s každým ministrem, jsou pro obnovu důvěry učitelů v ministerstvo důležité další průběžné informace.

Měli bychom také vědět, kdo jsou členové pracovních skupin. To by jistě nemělo zůstávat tajemstvím jako doposud. Jak nám dlouhodobá zkušenost ukazuje, bez názorového konsensu se nic doopravdy nezmění. Ale umíme ho ve školství vůbec dosáhnout?

Opatření nařizovaná shora bez včasné přípravy, motivace a podpory učitelů neuspěla, stala se formálními a nadělala víc škody než užitku. Všichni to víme, ale žádný z ministrů to ke skutečnému získání učitelů pro své záměry nedotáhl (nebo nestačil dotáhnout), o účasti vlády ani nemluvě. Opravdový dialog, vzájemné poznání záměrů, názorů na ně, hledání průniků a možné shody jsou začátkem. Žáci, studenti, učitelé a rodiče na to čekají už 26 let. Téměř celá generace se nedočkala! Možná proto to rodiče začínají řešit po svém.


Prezentace panelistů

Proč společné vzdělávání? – Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., náměstek ministryně školství

Financování regionálního školství – právní východiska – Mgr. Pavla Katzová, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Změny financování regionálního školství – RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení ekonomické sekce, MŠMT

Základní principy nového systému financování – Mgr. Václav Pícl, ředitel odboru správce rozpočtu, MŠMT

Kariérní systém ano, ale jako součást širšího rámce podpory profesního rozvoje učitelů – Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků – Ing. Petr Pavlík, Ph.D., vedoucí poradců ministryně školství

Učitelské profesní standardy – zahraniční inspirace – PhDr. Karel Starý, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Klíčové dokumenty ke společnému vzdělávání včetně návrhu a odůvodnění vyhlášky najdete ZDE.


Uvítáme vaše názory

Protože se vzhledem k počtu oficiálních diskutujících na účastníky konference v diskusi příliš nedostalo, prostor Učitelských listů ke zveřejnění vašich názorů na problémy je váš.

0 komentářů: