Jana Dlouhá: Zprávy z Envigogiky

sobota 23. ledna 2016 ·

Vážení kolegové a přátelé, rádi bychom vám jménem Envigogiky dodatečně popřáli vše dobré v roce 2016. Současně si dovolujeme upozornit na naše poslední aktivity či výsledky.

V loňském roce vyšla 4 čísla s texty v jazyce českém a anglickém; věnovala se celé škále témat, například: jak se učit od sebe vzájemně – na čem lze založit spolupráci společenských aktérů (číslo X/1), zda a jak rozvíjet postoje, hodnoty a kompetence na různých stupních vzdělávání (číslo X/2), co je skutečný svět, jak jej poznávat a kam to vede (číslo X/3), a nakonec analýzy, úvahy, recenze i živé vstupy týkající se role osvěty, filosofie, etiky atd. ve vzdělávání (číslo X/4).

Věnujte prosím pozornost též těmto aktuálním informacím.

Zveme vás na konferenci o vztahu člověka a přírody v historii a dnes (a také v budoucnu). Koná se na Filosofické fakultě UK ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2016. Jde o další ze série konferencí Naše společná přítomnost, mezi jejímiž organizátory je nově mj. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Podrobnosti najdete v pozvánce; přihlásit se můžete (zdarma) ZDE.

Právě vychází publikace Svět, který chceme, která přináší přehled Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) formou přístupnou pro děti. Publikace je dostupná na stránkách OSN v Praze, kde ji doplňuje animovaný film Největší lekce pro svět. Publikaci lze získat v tištěné formě; výdejními místy jsou instituce spolupracující na jejím vzniku (viz přehled).

Aktuálně prosím věnujte pozornost semináři se zahraničním expertem na téma vysokoškolské výuky – sdělí nám, jak ji nejen měnit ve prospěch udržitelnosti, ale též jak zlepšovat (a hodnotit) její kvalitu. Prof. Geoffrey Scott o tom bude hovořit dne 25. 1. 2016 – více ZDE.

Nakonec prosba do konce ledna je poslední příležitost vyplnit krátkou anketu o vzdělávání. V poslední době jsme dostali četné odpovědi, takže se dají čekat zajímavé výsledky. Zatím však máme poměrně jednostranné spektrum respondentů. Prosíme Vás proto o spolupráci – chtěli bychom ještě získat odpovědi od chybějících skupin. Ty možná představujete právě Vy.

To je pro tentokrát vše – těšíme se na vaše reakce a příspěvky. V této souvislosti připomínáme, že Envigogika již byla zařazena do databáze ERIH.

Pokud máte dojem, že tyto informace mohou zajímat též vaše kolegy, neváhejte jim je prosím přeposlat.

S pozdravem a přáním pomalého, o to ale úspěšnějšího rozjezdu v roce 2016

Za redakci Envigogiky
Jana Dlouhá
hlavní editor časopisu Envigogika
http://envigogika.cuni.cz

0 komentářů: