Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za leden 2016

sobota 20. února 2016 ·

Podívejte se, co nového pro vás připravila Pedagogická knihovna J. A. Komenského v lednu. Příliš mnoho času k návštěvě nezbývá – od konce dubna se bude knihovna stěhovat.


Novinky za leden 2016

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Ukázka

Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení, efektivní životní styl / Eva Bedrnová, Daniela Pauknerová & kol. -- 2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Management Press, 2015 -- 413 stran
ISBN 978-80-7261-381-6
Sign.: II 113692V1
Druhé aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie odborných pracovníků a pedagogů VŠE v Praze Management osobního rozvoje si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se s těmito úkoly pokud možno co nejlépe vyrovnat. Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou určitého utřídění základních poznatků, analýzou různých přístupů a připomenutím některých důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu.
Autoři neusilují o to, aby se publikace stala zdrojem zaručených řešení či vyčerpávajícím pramenem dobrých rad a doporučení.

Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Ukázky

Malí agresoři / Daniela Kramulová – cze
In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 10 (2015), s. 14-15.
V mateřských školách roste počet dětí, které nejsou zvyklé vyrovnávat se s nastavením hranic a s omezováním vlastních přání. Často se z nich stávají pasivní agresoři nebo se uchylují k přímé agresi. Pro některé děti může být velkou zátěží přemíra podnětů ve třídě, ale slovní a fyzická agrese se mohou vyskytnout i v situacích, na které dítě není zvyklé. Dítě také často opakuje vzory, které fungují v rodině (agresivní otec či starší sourozenec). Jde o zárodky šikany, které se mohou objevit už v předškolním věku. V tomto věku jsou děti přirozeně nastavené k respektování dospělé autority. Toho by měli využít rodiče i pedagogové a neustupovat příliš často ze svých pozic.

Digitální domorodci / Radka Gottwaldová – cze
In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 21, č. 11 (2015), s. 32-33.
Jako digitální domorodci se označují lidé narození do prostředí informačních technologií (po roce 1980 nebo spíše 1990), v němž se dokážou hravě orientovat. Naopak lidé narození před rokem 1980 mají často s informačními technologiemi problém. Co tyto generace odlišuje a co je spojuje? Generace digitálních imigrantů tvrdě pracovala a zlepšovala technologie, aby je další generace mohla využívat. Důležité je, aby obě generace začaly spolupracovat, začaly si vážit jedna druhé, protože spory mezi generacemi se budou opakovat. Důležité je naučit se je využívat ke svému dobru a také udržovat určitou techno-hygienu.


Od konce dubna dočasné uzavření Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Oznamujeme Vám, že v době od 30. 4. do 14. 9. 2016 bude Pedagogická knihovna J. A. Komenského, odd. Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, se sídlem v Mikulandské 5, Praha 1, z důvodu stěhování do nových prostor v ulici Jeruzalémská 12, Praha 1, uzavřena.

0 komentářů: