20.–22. 5. 2016 Festival vzdělávání Eduspace Brno

pondělí 28. března 2016 ·

Eduspace, to jsou tři dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání.

Přednášky, workshopy, panelové diskuze a další aktivity přináší vám všem – odborníkům i laikům, učitelům i studentům, dětem i rodičům – klíčová témata ve vzdělávání pro 21. století.

Eduspace je koncipován tak, aby každého z účastníků inspiroval k proaktivnímu přístupu ke vzdělávání a vytvářel příležitosti k celoživotnímu učení. Provazuje formální a neformální vzdělávání, podporuje učitelskou profesi, přináší příklady ze zahraničí, a především napomáhá síťování – sdílení myšlenek, inovací a příkladů dobré praxe. Záměrně propojuje aktéry, kteří se danému tématu intenzivně věnují – zástupce neziskových organizací, veřejné správy, univerzit, škol, žáků a studentů, podnikatelské sféry, a pomáhá tak vytvářet unikátní síť lidí, kteří by se za běžných okolností jen obtížně setkali.

Na přípravě festivalu se podílí zástupci univerzit, vysokých škol, veřejné správy, odborníci z neziskových organizací, ale také lidé z praxe – učitelé, ředitelé škol, zahraniční partneři, zřizovatelé, žáci a studenti.

Eduspace je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Další podrobnosti, program a registrace: http://eduspacefestival.eu/

0 komentářů: