Nesnižujme motivaci dětí ke čtení

pátek 18. března 2016 ·

Americká učitelka s více než pětadvacetiletými zkušenostmi Barbara Wheatley vyzývá ve svém komentáři na serveru Education Week k motivování žáků ke čtení. Motivaci vnímá jako hybnou sílu rozvoje čtenářských dovedností, protože motivovaný čtenář snáze překoná počáteční překážky, získává větší sebejistotu, čte lépe a také více.

Zdroj: Scio 19. 1. 2016

Přesto se na školách často setkává s nadbytečným zasahováním do výběru knih začínajících čtenářů, které může motivaci ke čtení výrazně snížit. Na základních školách se čtení vyučuje pomocí asistovaného čtení, které hodnotí čtenářskou úroveň každého žáka, podle níž pak učitel vybírá texty (většinou tak, aby dítě bez problému přečetlo zhruba tři čtvrtiny obsažených slov). Učitel pak žáka provází a poskytuje podporu na cestě ke správnému a plynulému čtení a k porozumění textu.

Aby se však z dětí stali dobří a vášniví čtenáři, musí projít několika typy čtenářského „výcviku“. Kromě asistovaného čtení je důležité také čtení dle vlastního výběru, které žákům přináší samostatnost a větší sebejistotu.

Do výběru by dospělí neměli příliš zasahovat, ani když pokládají vybranou literaturu za zatím příliš obtížnou. Pokud ji dítě zvládne přečíst, rozvine to jeho schopnosti a podpoří v dalších pokrocích. Pokud se knížka ukáže být skutečně obtížná, mohou dospělí přečíst knihu s ním nebo mu ji nahlas předčítat.

Dítě si také může osvojit pro výběr vhodné knihy taktiku pěti prstů – přečíst první dvě strany a zvednout prst při každém neznámém slovu, pokud stačí jedna ruka, je kniha těžká „tak akorát“). Dospělí pak mohou motivaci dle Wheatley podpořit také vlastním čtením ve volném čase, společnými návštěvami knihoven a knihkupectví nebo třeba darováním knih.

0 komentářů: