Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za únor 2016

sobota 19. března 2016 ·

Podívejte se, co nového ke čtení pro vás připravila pedagogická knihovna J. A. Komenského. Tematická rešerše se tentokrát zaměřuje na ekonomiku školství ČR v r. 2015.


Novinky za únor 2016


Knihy (hlavní fond):
pedagogika

Ukázky:

Abeceda pro učitelky mateřských škol / Václav Mertin – vydání první
Praha: Wolters Kluwer, 2016 – 227 stran
ISBN 978-80-7478-923-6
Kniha obsahuje 60 hesel řazených podle abecedy, která se věnují nejrůznějším tématům praxe učitelky v mateřské škole. Přehledně a srozumitelně jsou zde zpracovány např. školní zralost, specifické poruchy učení, únava, „velká ryba v malém rybníku“, svědomí atd.
Autorem knihy je známý dětský psycholog dr. Václav Mertin působící téměř čtyřicet let v oblasti poradenství.

Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků / Naďa Vondrová, Miroslav Rendl a kol. – vydání první
Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 – 462 stran
ISBN 978-80-246-3234-6
Kniha přináší výsledky výzkumu dosažené v rámci projektu GAČR. Jedním z cílů projektu bylo shromáždit a analyzovat žákovské postupy při řešení úloh z tzv. kritických oblastí v matematice základní školy.
Jde o oblasti, v nichž žáci často a opakovaně selhávají, jinak řečeno, které nezvládnou na takové úrovni, aby se jejich matematická gramotnost produktivně rozvíjela a aby mohla být tvořivě užívána v každodenním životě.
Jako metodu výzkumu kniha volí klinické rozhovory, které jsou s žáky vedeny v průběhu jejich řešení pečlivě připravených úloh z výše uvedených témat, případně bezprostředně po něm.

psychologie
ostatní společenskovědní obory


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů

Ukázky:

Identifikace mimořádně intelektově nadaného žáka / Lenka Baše, Romana Divínová – obsahuje bibliografické odkazy: 2
In: Školní poradenství v praxi – ISSN 2336-3436 – Roč. 3, č. 1 (2016), s. 9–13.
V prvním článku se autorka zabývá tématem identifikace mimořádného intelektového nadání ve školním prostředí. Za tímto účelem je potřeba osvojit si identifikační metody a nástroje. Jak postupovat, kam se obrátit pro radu či pomoc a na co nezapomenout. V navazujícím článku autorka (učitelka věnující se vzdělávání nadaných žáků) přibližuje formy výuky, které jsou nejčastěji realizovány v českých školách: individuální integrace, studijní skupiny nadaných žáků v běžné třídě, třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů. A také upozorňuje na tři pilíře vzdělávání nadaných žáků (akcelerace, obohacování učiva, diferenciace).

Škola za výlohou / Markéta Klempířová
In: Rodina a škola [cze] – ISSN 0035-7766 – Roč. 62, č. 10 (2015), s. 22–23.
Hrou za výlohou z.s. je nově vzniklá nezisková organizace, která chce formou otevřeného vyučování dětí ve výloze představovat širší veřejnosti moderní učení a zvyšovat tím zájem rodičů o způsob a kvalitu vzdělávání jejich dětí. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili rodiče, kteří mají zájem propagovat moderní formy vzdělávání. Cílem spolku je domácí vzdělávání malých skupin dětí (1.–5. třída). O této formě vzdělávání informuje zakladatelka pedagogického projektu a popisuje týdenní program výuky, metody a formy práce s dětmi, aktivity, projekty, spolupráci s rodiči a celkovou filozofii Školy za výlohou.

ze zahraničních časopisů


Tematická rešerše: ekonomika školství ČR 2015

0 komentářů: