Nový web iniciativy Didactica viva s novou rubrikou

středa 16. března 2016 ·

O iniciativě za oživení didaktiky jsme informovali již před rokem. Nyní spustila nový web mj. se zajímavou novou rubrikou Kancelář pro uvádění věcí na pravou míru (pobočka: školství).


Kancelář pro uvádění věcí na pravou míru (pobočka: školství)

Tak už je rozhodnuto. Role aktivistů a reformátorů jsou beznadějně obsazeny a na mne zbyla role kritika bezbřehého aktivismu českého eduoutu, neoliberálních projektů evropské vzdělávací politiky a ekonomistického imperialismu světových obchodních společností.

Tuhle roli jsem nikdy hrát nechtěl. I já jsem chtěl být aktivistou a reformátorem v jedné osobě, a to tím spíše, že disponuji adekvátním diplomem.

Hlubším studiem, pobyty na školách i vlastní výzkumnou činností jsem se snažil proniknout do podstaty reformních snah ve školství (Janík, 2007a; Janík, 2007b; Janík et al., 2011; Janík, 2013; Janík, 2014), abych se od těch současných odklonil, popř. distancoval.

Směřuji k postřehu, že jakkoliv jsou pozitivní změny ve školách možné, neoliberální vzdělávací politika, snahy podřídit vzdělávání ruce trhu a související aktivity eduoutu k nim nepřispívají – spíše naopak.

Roli konservativního kritika proto nakonec přijímám se srozuměním a rád, neboť někdo ji zastávat musí. Ve školství je to totiž jako na plachetnici – když z jedné strany hodně fouká, musí se na druhou stranu řádně vyvažovat.

Co je to za směr, ze kterého fouká, začíná být zřejmé díky pozičně vyprofilovaným příspěvkům představitelů eduoutu z poslední doby. Fouká ze směru, který hrozí zavát školy do vod, kde se stanou dobrým byznysem poté, co budou zpochybněny jako údajně neodpovídající požadavkům nové doby a jejich mise bude vyprázdněna. Vyvažovat je třeba na stranu, kde jsou školy i nadále záležitostí ve veřejném a státním zájmu a jejich mise je široce uznávána a oceňována.

Zřízení Kanceláře pro uvádění věcí na pravou míru inspirované jedním z českých klasiků budiž v oblasti školství chápáno jako výraz odhodlání vyvažovat snahy typu eduout snahami typu eduin.

Tomáš Janík, Brno, 17. leden 2016

Kromě tohoto úvodního textu v rubrice Na pravou míru najdete např. i další témata:
Petr Najvar: K problému znevažování vzdělanosti
Jan Slavík: Co a jak učit? Aneb co se děje v černé skříňce?

0 komentářů: