Ve školství je třeba táhnout za jeden provaz

pátek 4. března 2016 ·

Financování regionálního školství a školních družin, rozšíření kapacit mateřských a základních škol, odměňování pedagogů či podpora talentovaných nadaných žáků. Tyto a další oblasti budou intenzivněji víc než dříve společně řešit stát a samosprávy.

Zdroj: Informační servis Svazu měst a obcí ČR, č. 2/2016, str. 2

Vyplývá to z memoranda o spolupráci, které podepsala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy s představiteli krajů, měst a obcí. Podle ministryně je spolupráce ve školství mezi státem, kraji a obcemi naprosto nezbytná a podepsané memorandum rozhodně nepovažuje za plácnutí do vody. Stanovuje konkrétní kroky a společné činnosti v letošním roce a je také určitou deklarací, že peníze budou využity pro kvalitní vzdělávání dětí.

Předseda Asociace krajů Michal Hašek při jednání ocenil, že se po letech podařilo navýšit na oblast školství peníze. Za krok správným směrem považuje také vznik pracovní platformy, která bude mít na starosti inkluzi. Zastoupení v ní budou mít odborníci ze státní správy, krajů, měst i obcí. Tuto pracovní skupinu vítá také předseda Svazu František Lukl, který rovněž považuje otázku společného vzdělávání za velmi důležitou.

Novela, která od září 2016 upravuje společné vzdělávání, bude mít dopady do rozpočtu na rok 2017. Kateřina Valachová věří, že se reálné náklady spojené se změnou legislativy podaří vyčíslit letos v únoru a také zohlednit ve výdajových rámcích státu. Chce o tom jednat s ministrem financí. Aktuální odhady ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy počítají s výdaji nejméně 1 mld. Kč v roce 2017 a nejméně 1,5 mld. Kč v roce 2018. Tyto peníze je třeba zohlednit ve státním rozpočtu. Debatovat se budou i na jednání pracovní platformy k inkluzi. Samosprávy se obecně shodují, že nelze živelně přijímat změny zákonů, aniž by se předem zajistily potřebné finance, které s novými právními předpisy souvisí. Kraje, města a obce budou podporovat MŠMT, aby se peníze nutné na vzdělávání podařilo získat.

Text Memoranda o spolupráci najdete ZDE.

0 komentářů: