Ani talent nazmar

čtvrtek 5. května 2016 ·

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádal 25. 4. nadační fond a patron nadaných žáků Qiido setkání škol z celé ČR, které se věnují vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí.

Celodenní jednání se zaměřilo na výměnu zkušeností, sdílení rozšiřujících výukových materiálů a také zprostředkování komplexního pohledu na problematiku nadaných dětí a jejich inkluze do vzdělávacího procesu.

„Ve školách je řada dětí s výjimečnými schopnostmi a nemusí to být vždy premianti,“ uvedla na setkání zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido, Miriam Janyšková. „Je třeba vyskočit ze škatulky, která vnímá mimořádné nadání jen optikou zjevného úspěchu, vynikajících výsledků, píle a vzorného chování ve škole. Intelektově nadané může být i dítě, které ve škole příliš neprospívá, učitelům se jeví jako zlobivé a nepřizpůsobivé nebo pochází z prostředí, ve kterém vysokou inteligenci zpravidla neočekáváme,“ doplnila Janyšková.

Na setkání také vystoupili náměstkyně MŠMT pro řízení sekce legislativy a strategie Dana Prudíková, dětský psycholog Václav Mertin, Zuzana Ludvíková z České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD) a ředitel štěstí ve společnosti Avast, Michal Šrajer.

„Společné vzdělávání je dnes velmi často skloňované téma,“ říká Dana Prudíková. „Není to nicméně vůbec nic nového. Jde o otevřený lidský přístup ke všem, kteří se nějak odlišují. A kde lidskost a pochopení nestačí, musí pomoci systémová pravidla,“ dodává.

Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na komplexní, systematickou a kontinuální podporu vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí (MiND) za účelem zvýšení ekonomické prosperity a renomé ČR. Qiidem vytvořený model vzdělávání a výchovy MiND umožňuje základním školám i rodičům naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků. Qiido usiluje o to, aby v horizontu 5 let byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude v souladu s modelem Qiida rozvíjet kognitivní vědomosti i sociální dovednosti dětí, které myslí jinak.

Další informace jsou k dispozici na www.qiido.cz a facebook.com/qiido.cz

0 komentářů: