Novinky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského za duben 2016

sobota 21. května 2016 ·

Pedagogická knihovna J. A. Komenského pro vás připravila v čase stěhování alespoň přehled zajímavých článků za diben.


Novinky za duben 2016


Články:
z českých časopisů


Ukázky:

Co nabídnout budoucím školákům? / Václav Mertin ; [Redaktor] Marie Těthalová – cze
In: Informatorium 3–8: časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 – Roč. 23, č. 3 (2016), s. 12–14.

Pokračování v rozhovoru s psychologem Václavem Mertinem z minulého čísla časopisu, tentokrát o schopnostech a dovednostech, které je potřeba rozvíjet u budoucích školáků. Nutnost posilovat schopnost i dovednost koncentrace již v mateřské škole. Schopnost učit se číst a psát může být rozvíjena i v předškolním věku, jen nesmíme přeskakovat určité etapy vývoje, kterými dítě prochází. Sociální nezávislost – samostatnost by měla být rozvíjena v trvale bezpečném a přátelském prostředí. Řečové schopnosti je výhodné dovést k maximu dovedností v této oblasti. Jaký cíl má odklad školní docházky a přípravná třída. Co přinese povinná školka.

Povinný poslední rok nikoho nespasí: neziskovky pomáhají mateřinkám a dětem mnohem dřív / Jaroslava Štefflová – cze
In: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 118, č. 43–44 (2015), s. 4–6.

Nesouhlas odborníků na předškolní výchovu se zavedením povinného posledního ročníku mateřské školy (novela zákona), argumenty. Práce neziskových organizací s rodinami s dětmi předškolního věku z vyloučených lokalit. Projekty na pomoc těmto dětem, Předškolním vzděláváním k úspěchu a Pojďte do školy, hlavní cíl – MŠ je pro děti důležitá a prospěšná. Činnost předškolních klubů pro děti ze zanedbaného, sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od tří do šesti let, spolupráce s MŠ, zkušenosti z Čelkovic.

Přehled akreditovaných studijních programů a studijních oborů na vysokých školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol v ČR pro akademický rok 2016/2017 – cze
In: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 118, č. 41–42 (2015), s. 13–139.

Studijní programy a obory otevírané v r. 2016–2017.

Za pět minut zvoní: 5 P – Praktická pohotovostní příloha pro pedagogy / Lenka Pecharová, Roger Rougier, British Council – cze
In: Rodina a škola [cze] – ISSN 0035-7766 – Roč. 63, č. 2 (2016), s. 15–18.
První část praktické přílohy pro pedagogy obsahuje test logického myšlení, který je určen pro 2.–5. třídu. Úkoly jsou převzaty z knihy Rogera Rougiera Rozvíjíme logické myšlení.

British Council se opět zaměřuje na speciální výukové potřeby v jazykových hodinách, tentokrát na výukové postupy a aktivity pro žáky s poruchou autistického spektra. Další část je zaměřena na tipy, jak udělat testování a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami přesnější a efektivnější. Závěrem úlohy z matematiky pro žáky 2.–5. třídy převzaté z knihy Lenky Pecharové Počítáme s vitaminy.


ze zahraničních časopisů 


Upozorňujeme, že z důvodu stěhování knihovny budou knižní a časopisecké novinky aktualizovány až po obnovení běžného provozu knihovny, předběžně v září 2016. Děkujeme za pochopení.

0 komentářů: