Pravidla pro využívání technologií

středa 18. května 2016 ·

Novozélandská Online Safety Advisory Group uveřejnila soubor pravidel, který má pomoci školám řešit problémy spojené s využitím digitálních technologií v souladu s právními předpisy.

Zdroj: Scio 12. 5. 2015

V současné době, kdy se digitální zařízení stávají součástí výuky a žáci mnohde přinášejí do školy vlastní zařízení (model BYOT/D – bring your own technology/device), nemohou už školy omezovat přístup žáků na internet a kontrolovat veškerý přístupný online obsah.

Předkládaná pravidla vycházejí z toho, že odpovědností školy je vést žáky k odpovědnému přístupu k využívání technologií a seznámit je i se zápornými stránkami digitálního prostoru.

Pravidla popisují situace, které lze chápat jako ohrožení bezpečnosti žáka nebo žáků, a nabízejí odpovídající reakci učitele. Velká pozornost je věnována žákovu právu na soukromí, škola například nesmí prohlížet obsah žákova digitálního zařízení a v případě nutnosti musí zavolat policii.

Pravidla uvádějí výčet kroků, které mohou být podniknuty pedagogem:
1. požádat žáka, aby ukázal závadný obsah na svém zařízení,
2. požádat žáka, aby jej vymazal,
3. požádat žáka, aby odevzdal zařízení,
4. zadržet zařízení na přiměřenou dobu – je třeba pořídit záznam.

Naopak pedagog nemůže:
1. požádat žáka, aby ukázal libovolný obsah, pokud učitel není přesvědčen o jeho škodlivosti,
2. prohlížet obsah žákova zařízení,
3. žádat po žákovi jeho heslo,
4. žádat žáka, aby stáhl obsah, který má uložen na jiném zařízení.

Pravidla vycházejí z toho, že důležitá je prevence případného škodlivého jednání.

Mezi doporučení školám patří:
1. připravit bezpečnou strategii a věnovat se prevenci,
2. komunikovat dostatečně o bezpečném využití technologií ve škole,
3. v případě problému snažit se minimalizovat stres a věnovat se víc problému a méně technologii,
4. připravit plán pro případ porušení pravidel a nevhodného užití technologií
(o problémech spojených s modelem BYOT viz ZDE).


Původní zdroj.

0 komentářů: