Za keramikou do Portugalska!

středa 1. června 2016 ·

Žáci ze střední školy v Horní Bříze žijí akcí, kterou v tomto školním roce zažili úplně poprvé. Jeli totiž na praxi do 1930 kilometrů vzdálených portugalských keramiček.

Za praxí žáci vyjeli do severoportugalského městě Barcelos. Jedná se o oblast, která je stejně jako Horní Bříza tradičně zaměřena na výrobu keramiky. „Za takovou zkušenost, jako je tahle, jsem moc ráda. Letos dělám závěrečné zkoušky, takže jsem to stihla na poslední chvíli,“ oceňuje možnost pracovat v zahraniční firmě žákyně 3. ročníku učebního oboru Sára Cselényiová. V Portugalsku se svými spolužáky pracovala v březnu tohoto roku.

Hornobřízští předvedli své dovednosti a navázali na skupinu, která na podzim 2015 pracovala ve stejné firmě. „Když jsme řekli, že jsme z Horní Břízy, tak se tamní zaměstnanci začali vyptávat na naše spolužáky, kteří tu byli v předchozím turnusu. Velice mě to překvapilo. Samozřejmě to bylo milé,“ vzpomíná na přátelské přijetí žákyně Jitka Suchá.

„Jsem ráda, že jsme vybrali žáky, kteří udělali čest nejen naší škole, městu, regionu, ale především českému řemeslu,“ konstatuje učitelka Veronika Bolgáčová, která sedmičlennou skupinu žáků do Portugalska doprovázela. „Jednalo se převážně o žáky předposledního nebo závěrečného ročníku, od kterých se očekává, že už řemeslo do značné míry ovládají. Bylo by ovšem nespravedlivé opomenout velmi šikovnou žákyni teprve 1. ročníku Valérii Kadlecovou, která v žádném případě nezaostávala za svými zkušenějšími spolužáky,“ chválí učitelka žáky, kteří kvitovali příležitost zkusit si to, co znají ze školy a dílen v provozu velké firmy. „Mohli jsme si vyzkoušet práci ve větším provozu, předvést, co umíme, ale také si zkusit odlišné postupy, které ve školních dílnách vzhledem k tomu, že jsou menší, nemáme,“ pochvaloval si stáž letošní maturant Jakub Mašek.

„Pracovní stáž byla financována z programu Erasmus+. Vše bylo zařízeno na jedničku a výborně zorganizováno, ohlasy žáků i jejich rodičů jsou jednoznačně kladné. Kdybychom měli možnost takový nebo podobný projekt v příštích letech zopakovat, zcela jistě bychom tuto šanci opětovně využili,“ hodnotí projekt Mgr. Ivana Škreňová, zástupkyně ředitele SOU stavebního Plzeň pro pracoviště v Horní Bříze.

Skupina sedmi žáků pracovala ve firmě Tulipa Ceramica decorativa LBD dva týdny a o víkendech poznávala krásy severního Portugalska. „Nebudu vůbec přehánět, když o organizaci našeho pobytu řeknu, že byla dokonalá. Práce, ubytování, výlety – vše bylo jedním slovem báječné a úžasné,“ uzavírá učitelka Veronika Bolgáčová.

______________

O programu Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Více informací na www.naerasmusplus.cz.

0 komentářů: