Jak vychovat dobrého učitele

středa 27. července 2016 ·

Kvalita učitelů rozhoduje o výsledcích žáků, ukazují současné studie. Dobrý učitel vytyčuje jasné cíle, umí ve třídě udržet dobré chování, efektivně hospodaří s časem a využívá osvědčené metody k udržení všech mozků ve třídě aktivních.

Zdroj: Scio 27. 6. 2016

Jak takového učitele „vytvořit“, se zamýšlí týdeník The Economist. Popírá přitom přesvědčení, že dobře učit buď člověk umí, nebo neumí. Američtí politici se chtějí zaměřit na lákání nejlepších pedagogických absolventů do školství a propouštění těch nejhorších, učitelské odbory naopak volají po omezení centrálního diktátu a volnosti učitelů.

Podle autorů je potřeba transformovat zejména systém vzdělávání budoucích pedagogů, a to tak, aby v jejich přípravě neselhal a zajistil absolventům dostatečnou praxi pro osvojení si potřebných technik. Zároveň apelují na vedení škol k podpoře dalšího vzdělávání pedagogů, kteří se většinou po úvodních letech své praxe již dále nerozvíjejí.

Podnětem ke zkvalitnění pedagogických vzdělávacích kurzů by mohla být povinnost evidovat výkony svých absolventů – kurzy, které by nepřinesly učitelům žádné zlepšení v dopadu na učení žáků, by napříště nebyly podporovány.

Rozvíjet dovednosti již během praxe by pedagogové měli společnými konzultacemi a kritickou zpětnou vazbou, podobně jako je tomu v zemích s nejlépe hodnoceným školním systémem – ve Finsku, Singapuru nebo Šanghaji. Osvícení ředitelé vybaví začínající učitele propracovanými plány jednotlivých hodin a zajistí jim zkušeného kolegu poradce.

Na finančním ohodnocení učitelů přitom kvalita výuky nezávisí tolik, jak bychom mohli předpokládat. Např. ve Finsku se platy učitelů pohybují pod průměrem všech zemí OECD. Zajistit, aby zůstávali ti nejlepší, ale bude patrně vyžadovat zvýšení platů, stejně jako je platová pružnost potřeba k lákání nejlepších učitelů na nejhorší školy.


Původní text.

2 komentářů:

suchol řekl(a)...
28. července 2016 v 11:22  

Na fakultách vzdělávající učitele působí dnes snad již většina
vysokoškolských pedagogů, kteří nikdy na základní či střední škole neučili -
a připravují pedagogy pro základní a střední školy. Jsou z odborných
pracovišť a mají praxi jen z vysoké školy. Jejich výuka je pak
přeteoretizovaná, didaktice a hlavně praxím se věnuje minimální pozornost.
Vysoké školy jsou jednotně hodnoceny hlavně podle teoretické publikační
činnosti - nejlépe v angličtině. To má vliv na kvalitní přípravu budoucích
učitelů minimální. Studenti se pod tlakem zápočtů a zkoušek teoretickým
vědomostem naučí, ale po splnění zápočtů a zkoušek je zase rychle zapomenou.


Kvalita učitelů a škol se ale neodvíjí jen od nich samotných, kvalitu školy
tvoří i klima společnosti. V ukázněné společnosti jde vše, v neukázněné jde
vše velmi obtížně. A dnešní morálka nemalé části mládeže a společnosti je
velmi rozvolněná. Žák může skoro všechno a solidní učitel málo. Jak pravil
Komenský: škola bez kázně je jako mlýn bez vody. V těchto dvou aspektech
jsou tedy hlavní problémy dnešní školy a společnosti. Čestmír

suchol řekl(a)...
28. července 2016 v 11:28  

Divím se, že na přípravě učitelů se za 50 let, co jsem fakultu opustil, skoro nic nezměnilo. Umění učit se však nedá nacvičit nějakým výkladem na vysoké škole. K tomu je třeba praxe. A právě tady, v péči o mladé nastupující učitele, je trvalý problém u našich mladých učitelů. Nechají se, ať se v tom plácají sami. Místo aby se stali miláčky těch zkušených s umění učit znalých a přijímali od nich rady a pomoc. Vím, samozřejmě o to musí ti mladí v prvé řadě stát. Bohužel z fakult přicházejí sebevědomí a s vědomím, že už všechno znají a nic dalšího už nepotřebují. Záhy však zjistí, že neumí vlastně skoro nic. Někdo se tím prokouše sám, jiný záhy odejde. Škoda jeho i úsilí těch, kteří ho k výuce na školách připravovali.... Je to složité, ale řešitelné. OLDŘICH