Vysvědčení pro digitalizaci škol je zatím mezi dvojkou a trojkou

pondělí 4. července 2016 ·

V ČR byla v roce 2014 schválena Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, tzv. Strategie 2020. Tento koncept byl přijat pedagogickou veřejností jako velmi zdařilý. Novodobé technologie a jejich využití ve školách nabízejí velký potenciál ve všech oblastech výuky. Společnost AV Media, před koncem školního roku zrealizovala rychlý průzkum, jak vidí naplňování této strategie učitelé v každodenní výuce. Výsledky nedopadly na jedničku, je co zlepšovat.


Lépe dopadlo hodnocení digitalizace na 1. stupni, dostal „za dvě“. Efektivita používání ICT pomůcek je poměrně vysoká, učitelé zde jsou velice kreativní. Proč tedy dvojka? První stupeň je i relativně dobře vybavený, bohužel však stále není interaktivní tabule v každé třídě. „Na 1. stupni jsou interaktivní tabule jen ve dvou třídách. Do počítačové učebny nemohou paní učitelky chodit každý den a na předměty, které by potřebovaly. Jsou limitované rozvrhem dané učebny. Tablety jsou v jedné učebně jazyků. Internet je rozveden pouze do vybraných učeben a kabinetů,“ povzdechla si jedna z respondentek.

Naopak na druhém stupni ve výuce jazyků nebo přírodních věd se učitelé přiklonili dokonce k trojce. Projevují se zde velké rozdíly jak ve vybavenosti škol, tak především v přístupu učitelů. Ukazuje se, že hlavní roli hraje lidský faktor, ať už se jedná o přijetí ze strany samotných učitelů, tak podporu ze strany ředitelů a strategii, s jakou k digitalizaci školy přistupují.

Vybavenost školy musí jít ruku v ruce se systémovým vzděláváním a motivací pedagogického sboru, jak potvrzuje komentář jedné z respondentek: „Jednotlivé semináře jsou fajn, ale vybudí nadšení, které později poleví, protože učitel je zavalen spoustou administrativy a jiných povinností, takže svůj čas musí rozdělit mezi vše. Osobně jsem po seminářích byla vždycky strašně nadšená, ale výše uvedené a jediná interaktivní tabule na 5 tříd je demotivující. Vyšel čas jednou týdně v době, kdy jsme měli být s dětmi venku a pozorovat přírodu naživo.“

Dostupnost digitálních materiálů a školení je podle učitelů dostatečná. Důležité opět ale je, jak tento potenciál jednotliví učitelé využijí. Pokud chtějí a jsou motivovaní, efektivita digitální výuky je vysoká. To ukazují i příklady konkrétních škol z projektu Správná škola a vítězná videa z jejich výuky (k vidění na www.spravnaskola.cz).

Sami učitelé hodnotí stav digitalizace v českých školách dvojkami a trojkami. K dosažení cílů Strategie 2020 je tak ještě dlouhá cesta. Nedivme se tedy rodičům, že si Správnou školu pro své dítě chtějí vybírat. A stále častěji se budou ředitelé setkávat s případy, že i u větších dětí se rodiče budou zajímat o to, jak to na jejich škole s využíváním ICT vypadá.

Průzkum byl realizovaný na portálu Veškole.cz, který je virtuální platformou pro příznivce výuky pomocí digitálních technologií. Měsíčně se do něj zapojí cca 30 000 učitelů. Průzkum zrealizovala společnost AV MEDIA v červnu 2016. Zúčastnilo se ho 457 pedagogů z 85 škol v ČR._____________________

O společnosti AV MEDIA, a. s.

AV Media již více než 20 let mění způsob výuky na českých školách. Snaží se zvýšit zapojení žáků a atraktivnost výuky pro novou generaci smysluplnou integrací nejrůznějších moderních prostředků ICT do výuky (interaktivních tabulí, žákovských zařízení, digitálních jazykových laboratoří, přírodovědných měřicích systémů, 3D laboratoří, videokonferencí aj.).

Společnost AV Media byla založena v roce 1992 a v současnosti je lídrem na poli prezentační, projekční a audiovizuální techniky v České republice. Společnost přináší integraci špičkových audiovizuálních řešení především v oblastech školství, firem, veřejné správy a kulturních institucí.

Klienti oceňují také profesionální služby pronájmové divize pro širokou škálu akcí, jako jsou konference, kongresy, veletržní expozice, společenské akce nebo rozmanité zábavní akce, mappingy, koncerty a show. Projekty AV MEDIA pravidelně získávají ocenění v prestižních mezinárodních soutěžích.

Více informací o společnosti naleznete na www.avmedia.cz

0 komentářů: