Silvie Pýchová: Co je nového ve SKAV?

pondělí 1. srpna 2016 ·

Co se událo za uplynulé období ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV), sumarizuje jeho výkonná ředitelka v Editorialu 9. čísla Zpravodaje SKAV.

Zdroj: Zpravodaj SKAV č. 9, červenec 2016, str. 1


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

se začátkem letních prázdnin bychom k Vám chtěli doručit zprávy ze Stálé konference asociací ve vzdělávání, kterou znáte pod zkratkou SKAV. Od září loňského roku, kdy jsme vydali předchozí číslo, totiž ve SKAVu došlo k mnoha zajímavým událostem. Kromě toho, že jsme uspořádali deset Kulatých stolů SKAV a EDUin na různá aktuální témata ve vzdělávání, o nichž se můžete dočíst níže, odvedli jsme rovněž velký kus práce v rámci koordinace iniciativy Úspěch pro každého žáka: zorganizovali jsme dvě setkání čtyřicítky lídrů této iniciativy (v září 2015 a v lednu 2016) a v dubnu tohoto roku velkou konferenci Úspěch pro každého žáka 2016 s podtitulem Spolupráce jako klíč k úspěchu.

Dále jsme aktivně vstupovali do dění v oblasti vzdělávací politiky, ať už formou stanovisek k legislativním opatřením nebo účastí na setkání zástupců asociací s paní ministryní. SKAV usiluje o to budovat si pozici aktivního a klíčového hráče na poli rozvoje vzdělávání a přispívat tak svým odborným pohledem, který stojí na konsenzu dnes již 25 členských organizací.

Ano, SKAV se dynamicky rozrůstá! Od loňského podzimu přibylo v našich řadách sedm nových členů: EduFórum, Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, Asociace lesních mateřských škol, JA Czech, Institut pro podporu inovativního vzdělávání, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a Česká asociace science center. Máme i jednoho nového čestného člena – bývalého předsedu SKAV Jindřicha Kitzbergera.

Tento zájem o SKAV nás vedl k tomu, že jsme přistoupili k úpravě stanov a rozhodli jsme se zavést dvojí členství: kromě plného členství – pro ty, kteří se chtějí kontinuálně podílet na rozvoji našich aktivit – nově nabízíme možnost stát se přidruženým členem SKAV. Přidružené členství je vhodné pro ty, kteří cítí silný soulad s tím, co děláme, a s principy, které máme zakotveny v Desateru o vzdělávání (viz minulé číslo), ale nemají kapacitu se angažovat ve všech našich aktivitách. Dveře SKAV se tím otevírají pro další zájemce o členství z řad nevládních organizací a vzdělávacích programů, kteří by měli zájem se s námi spolupodílet na utváření vzdělávací politiky a vnímají silné přesahy s tím, jak ke vzdělávání ve SKAVu přistupujeme.

Kromě rozšiřování vlastních řad a kontinuálního působení ve vzdělávací politice jsme se rozhodli expandovat na úroveň nadoborovou tím, že jsme vstoupili do neformální spolupráce střešních sítí nevládních organizací, jež mají ambici společně ovlivňovat budoucnost ČR. Jedná se o takové platformy jako Zelený kruh, Česká ženská lobby, České fórum pro rozvojovou spolupráci, PROUD apod. Tato iniciativa se nazývá „Měj se k světu” a je koordinovaná centrem Glopolis. Zapojené organizace se na této úrovni snaží společně definovat vizi pro Českou republiku a cíle, na které je potřeba se zaměřit do roku 2030.

Jak vidíte, nemáme malé aspirace. V tom, abychom se k nim mohli přibližovat, nám pomáhá vzájemná podpora a porozumění mezi organizacemi uvnitř SKAV. V našem Desateru o vzdělávání hned v úvodu deklarujeme, že usilujeme o společnost, která je „sociálně soudržná, spravedlivá a ohleduplná
ke všem živým bytostem“, stavíme se tak aktivně i k tématu inkluze ve školství. Již několik let je naším členem Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Toto číslo našeho zpravodaje je věnováno jejich profilu, přečíst si tak můžete například rozhovor s předsedkyní ČOSIV Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.

Věřím, že Vám náš Zpravodaj poslouží jako příjemné čtení v letních dnech. Přeji Vám za náš tým a všechny členy SKAV příjemné a inspirativní léto!

Vaše Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV

Ve Zpravodaji SKAV č. 9 najdete:

– Vize vzdělávání pro Česko
– Konference iniciativy Úspěch pro každého žáka 2016
– Kulaté stoly SKAV a EDUin
– Profil členské organizace ČOSIV
– Interview s Klárou Laurenčíkovou
– K jádru problému: Informace o praktických dopadech novely školského zákona v oblasti podpory žáků se SVP
– Z členských organizací: Step by Step ČR, JA Czech, Česká asociace science center, TEREZA, Jednota školských informatiků, spolek Jules a Jim, JOB – spolek pro inovace

0 komentářů: