Jak nenaletět na letní brigádě

středa 3. srpna 2016 ·

Sezóna brigád běží naplno, ale i tak stojí za to zmínit se o úskalích, která mohou z lákavé nabídky pro vylepšení finanční situace udělat prodělečný podnik, případně noční můru. Lidé s malou zkušeností na pracovním trhu jsou totiž lákavým cílem pro podvodníky, kteří se na nich snaží vydělat.

Na co si dát pozor v případě (nejen) letních sezónních pracovních příležitostí, radí Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz.


Písemná dohoda není zbytečné papírování

Podmínky, na kterých se s vámi zaměstnavatel domluví pouze ústně, jako by nebyly. Každá brigáda musí být opatřena písemnou smlouvou, u brigád se nejčastěji jedná o dohodu o provedení práce. Vždy by v ní měl být uveden druh činnosti a způsob, jakým bude zaměstnanec odměněn. Pro váš úplný klid na duši je dobré, aby se ve smlouvě objevily i údaje o délce brigády, konkrétní odměně a jejím vyplacení. Nejde jen o to, že bez smlouvy nemusíte za brigádu dostat zaplaceno a nemáte jak se bránit, potřebujete být také krytí pro případ úrazu, způsobení škody, nebo pokud přijde do firmy kontrola.


Co když se něco stane

Pokud máte tu smůlu, že se na brigádě zraníte, mějte na paměti, že k lidem pracujícím na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti se v souvislosti s pracovními úrazy přistupuje stejně jako k zaměstnancům pracujícím na základě pracovní smlouvy. Proto musíte vznik pracovního úrazu neprodleně nahlásit zaměstnavateli, spolu s ním vše zapsat do knihy úrazů, navštívit lékaře a nechat si vystavit lékařskou zprávu, a tu pak poskytnout zaměstnavateli i zdravotní pojišťovně.

Rozhodně se nenechte ze strany zaměstnavatele odbýt argumentem, že se nějak dohodnete. V případě závažného zranění je totiž zaměstnavatel povinen hradit po celou dobu léčení náhradu ve výši průměrného výdělku, kterého jste dosahovali před vznikem pracovního úrazu, a pokud si odnesete trvalé následky, získáte odškodné. V případě lehčího zranění můžete zažádat o převedení na lehčí práci bez snížení sjednané mzdy.

I v případě práce tzv. „na dohodu“ doporučujeme mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, jelikož pracovník vykonávající činnost na základě této dohody má v případě způsobené škody stejné povinnosti jako běžný zaměstnanec.


Pozor na podvodné nabídky

Narazili jste na inzerát, který nabízel vynikající podmínky, mzdové ohodnocení a časovou flexibilitu, ale pod jednou drobnou podmínkou – že předem zaplatíte malý vstupní poplatek (např. 500–1 000 Kč) za registraci do systému, související administrativu, za materiály a poštovné? Poplatek se vám prý vrátí s první výplatou. Tak pozor – narazili jste nejspíš na podvodnou firmu, snového výdělku se nedočkáte, stejně jako vrácení vstupního poplatku.

Dalším oblíbeným trikem je práce na zkoušku – s touto praxí se setkáváme nejčastěji v pohostinství. Než vás přijmou na delší dobu a sepíší s vámi dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, chtějí si vás ozkoušet, například na 2 týdny. Buďte si téměř jistí, že po dvou týdnech se „něco“ najde a vy za svou práci nic nedostanete.

Na problémy s vyplácením mzdy ale můžete narazit i v případě, že máte dohodu řádně podepsanou. Pro tento případ doporučujeme evidovat si pracovní dobu i náplň práce, v ideálním případě mít evidenci podloženou svědectvím některého z kolegů. Tyto podklady se vám budou hodit při vymáhání mzdy soudní cestou. Nepoctivého zaměstnavatele také můžete nahlásit Státnímu úřadu inspekce práce, který je oprávněn za takovou nekalost uložit pokutu až v řádu miliónu korun.


Brigády v zahraničí

Samostatnou kapitolou jsou brigády v zahraničí, kde jste více zranitelní: v cizím prostředí, bez znalosti místních podmínek, často i jazyka. Na naivních brigádnících, kteří chtějí vyrazit za prací do zahraničí, tak často parazitují jednotlivci i celé podvodné agentury. Pracovní agentura, která působí v České republice, nesmí od uchazečů o práci vyžadovat žádný poplatek za zprostředkování práce, proto se snaží z lidí dostat peníze jinak, třeba tím, že jim účtují různé předražené služby. Důrazně doporučujeme zjistit si předem, zda a za jakých podmínek nabízí zaměstnavatel ubytování a jak je to s pojištěním a povinnými odvody.

Určitou ochranu před podvodníky nabízí EURES nebo portál Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je seznam agentur, které mají povolení od Úřadu práce ČR. Kromě adres, telefonů a emailů jsou v seznamu uvedené i státy, do kterých má agentura povolené zprostředkovávat zaměstnání. Je také důležité vědět, jestli brigádník uzavírá pracovní smlouvu s budoucím pracovním zaměstnavatelem nebo pracovní agenturou. Ta ho totiž může libovolně pronajímat různým zaměstnavatelům. Pokud má smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, má jistotu, že bude pracovat jen u něj.

0 komentářů: