Tomáš Janík: Učitelská profese na cestě do neznáma

čtvrtek 17. listopadu 2016 ·

Převážná část II. ročníku konference MŠMT „Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu“, která se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 14. 11. 2016, se týkala učitelů. V 1. bloku „Proměny a směřování učitelské profese“ vystoupil doc. PaedDr. Tomáš Janík, Ph. D. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Jeho prezentace případně začínala obrázkem rozdvojujících se kolejí, které se ztrácejí v mlze. Rozebral vývoj učitelství jako profese, jeho dvě současné tendence: oslabování a posilování a vlivy, které na ně působí.

Co nám nabídl jako východiska?

Dbát o příznivý (nikoliv však nekritický) obraz školy a učitelské profese ve společnosti (v médiích) – na neoprávněnou kritiku reagovat trpělivým vysvětlováním.

– Držet ve hře realistické (neheroické) pojetí učitelské profese jakožto povolání, které je veřejně provozované v rámci státní administrativy a nepodléhá tolik silám trhu.

– Komunikovat mezi MŠMT, univerzitami a praxí představy o koncepci přípravného a dalšího vzdělávání učitelů s cílem nalezení širšího konsensu na jejich podobě.

– Pokračovat v aktivitách směřujících k zatraktivnění a podpoře škol, učitelské profese a přípravy na ni (reforma financování, kariérní systém) – budovat profesní kapitál.

Prezentaci najdete ZDE.

Celá konference byla vysílána online, můžete se na ni podívat ZDE.


0 komentářů: