Finanční vzdělávání dětí oceňují učitelé i rodiče

pátek 16. prosince 2016 ·

Již 10 let se děti v České republice učí finanční gramotnosti v rámci vzdělávacího programu Rozumíme penězům, který realizuje občanské sdružení AISIS ve spolupráci s Moneta Money Bank jako finančním partnerem. Program vznikl jako reakce na chybějící výuku finanční gramotnosti na základních školách.

Odborné semináře a studijní materiály pro učitele, podpora vzniku učebnic pro žáky 1. a 2. stupně základních škol, zapojení dětí z mateřských škol a další aktivity programu zvýšily úroveň i prestiž finančního vzdělávání natolik, že je dnes považuje za užitečné a důležité naprostá většina učitelů i rodičů.

Moneta Money Bank a AISIS provedly v říjnu letošního roku průzkum mezi téměř 300 učiteli a 600 rodiči, kteří mají zkušenost s programem Rozumíme penězům. „Ukazuje se, že o důležitosti finančního vzdělávání dětí je přesvědčeno více než 95 % rodičů a téměř 100 % učitelů. Zároveň si většina myslí, že výuka v rámci programu Rozumíme penězům je pro děti přitažlivá a zajímavá,“ komentuje výsledky průzkumu Stanislava Křížová, manažerka programu Rozumíme penězům v AISIS.

„Žáci se učí finanční gramotnosti na praktických případech z každodenního života. Vždy pracují s modelovými příklady, nikdy například s opravdovými rozpočty jejich rodiny. Díky tomu pochopí reálné životní situace a mohou se na ně připravit v bezpečí školy, aniž by bylo narušeno soukromí jejich rodiny,“ vysvětluje Anna Valešová z Mateřské a základní školy Hrádek u Rokycan.


Finanční vzdělávání oceňují i učitelé


Díky kvalitě a komplexnosti programu Rozumíme penězům více než 98 % učitelů ve výše zmíněném průzkumu odpovědělo, že považuje program za dostačující nástroj finančního vzdělávání žáků základních škol. „Téměř 60 % pedagogů uvedlo, že díky výuce finanční gramotnosti se změnil i jejich osobní přístup ke správě osobních financí. Nejčastěji zmiňovali, že jsou mnohem pozornější při čtení smluv, dovedou porovnávat nabídky finančních produktů, lépe a efektivněji je využívají,“ komentuje výsledky průzkumu Zuzana Pokorná, specialistka společenské odpovědnosti Moneta Money Bank.


Děti radí svým rodičům, jak hospodařit

Říjnový průzkum Moneta Money Bank svědčí o tom, že program Rozumíme penězům zaujal i rodiče žáků. Většina z nich potvrdila, že výuka jejich děti zajímá. Polovina dětí doma mluví o tom, co se ve škole dozvěděly. Pětina z nich je dokonce tak sebevědomá, že své rodiče o finanční gramotnosti poučuje. Nejčastěji se to týká platebních karet a rodinného rozpočtu. Děti také hovoří s rodiči o možnostech, jak dosáhnout v domácnosti úspor. Více než polovina rodičů uvedla, že děti díky výuce finanční gramotnosti lépe hospodaří se svým kapesným − sledují ceny, uvědomují si hodnotu peněz a jsou opatrnější v tom,kolik a za co utrácejí.

Rodiče svým dětem závidí možnost vzdělávat se v oblasti financí − 70 % z dotázaných uvedlo, že by jim v osobním životě pomohlo, kdyby bývali měli možnost učit se finanční gramotnosti ve škole jako jejich děti. O tom, že si dospělí uvědomují absenci finanční gramotnosti, svědčí i další reakce. Kdyby byly ve školách zorganizovány semináře finanční gramotnosti pro dospělé vedené odbornými lektory, zúčastnilo by se jich 41 % dotázaných rodičů. Je to překvapivě vysoké procento a svědčí o tom, že rodiče programu Rozumíme penězům důvěřují.


10 let programu Rozumíme penězům

Oblíbenost programu je výsledkem dlouholeté práce, která odstartovala na pilotním projektu v roce 2006. Do něj se zapojili nejprve žáci 2. stupně ZŠ. V dalších letech se pak program postupně rozšiřoval do více škol a od roku 2012 je program Rozumíme penězům zpracován i pro žáky 1. stupně ZŠ.

Program Rozumíme penězům se pak v roce 2015 rozšířil i do mateřských škol. Realizátoři při jeho výuce vycházejí z mezinárodního vzdělávacího programu Aflatot. Prostřednictvím příběhů, písniček a nových námětů nabízejí pedagogům ucelenou metodiku pro práci s předškolními dětmi. Na úpravě metodiky pro Českou republiku se podíleli i pedagogové z klubových škol Rozumíme penězům.

Během 10 let se tak do programu zapojilo více než 26 000 dětí, pro které organizátoři připravili speciální učebnice, sbírky úloh nebo e-learningové materiály a výukové prezentace. V rámci programu Rozumíme penězům pak mohou žáci 2. stupně ZŠ absolvovat i Letní školu, která probíhá pravidelně od roku 2011. Účastní se jí dvě vítězné třídy, které zvítězí v soutěži mezi klubovými školami. Občanské sdružení AISIS ve spolupráci s dobrovolníky Moneta Money Bank si pak pro ně připraví ke konci školního roku třídenní pobytový program zaměřený na finanční vzdělávání, ale i na osobnostní a sociální výchovu.


Vzdělávání učitelů

Již 2000 pedagogů ze škol v 10 krajích prošlo v rámci programu Rozumíme penězům odbornými semináři, které mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a naplňují všechny cíle Rámcového vzdělávacího programu pro oblast finančního vzdělávání. Mají k dispozici odbornou literaturu, mohou k dalšímu vzdělávání využívat webináře a e-learningy. Pravidelně se setkávají v klubech a vyměňují si zkušenosti.


Více informací o programu Rozumíme penězům naleznete na www.rozumimepenezum.cz

0 komentářů: