Kreativní slovník – výuka anglických slovíček v souvislostech

čtvrtek 8. prosince 2016 ·

Také máte problémy s anglickými slovíčky? Souvislosti jsou jednou z nejdůležitějších věcí, aby lidé něco pochopili a dlouhodobě si to zapamatovali.

Učení se v souvislostech neboli kontextu řeší hned několik problémů s učením cizích slovíček:
– definování slovní zásoby na dané téma
– propojení slovní zásoby
– dlouhodobé zapamatování slovní zásoby

Představte si, že učíte angličtinu skupinu logiků, kteří mají rádi jednoduchost a logické souvislosti, a nyní je chcete naučit slovíčka na určité téma. Jaké materiály byste použili?
– abecední slovník – žádná logika
– učebnici – logické souvislosti rozsekané do několika dílů
– obrázkový slovník – téměř výhradně podstatná jména bez souvislostí

Učení v souvislostech je jedním z nejdůležitějších aspektů pro pochopení a dlouhodobé zapamatování. Pokud studentům látku rozdělíme na celky bez souvislostí, způsobíme, že si dostatečně neuvědomí vztahy mezi slovy, naučí se méně a méně si zapamatují natrvalo.

Chceme-li látku rozdělit na menší celky, je to samozřejmě možné, ale tyto celky musí mít logickou souvislost. A to znamená co? Určitě to není slovní zásoba v abecedním pořadí v nekonečném sloupečku.

Dalším obrovským problémem pro dlouhodobé zapamatování slovíček, který se dnes a denně opakuje v učebnicích, je, že seznam obsahuje slovíčka, která s daným tématem vůbec nesouvisí. Např. studujete z učebnice téma cestování, a v seznamu doporučené slovní zásoby najdete slovíčka o vaření nebo rodině. Takto opravdu ne.

Ideální materiál pro dlouhodobé zapamatování, který je zároveň jednoduchý a s logickými souvislostmi, musí být jiný. Takový materiál musí mít jinou strukturu a podobu, aby byly souvislosti patrné. Nejjednodušším řešením je zpracovat slovní zásobu do tzv. myšlenkových map. V našem případě ale netvoříme myšlenkové mapy, ale slovní mapy slovíček.

Proto vznikl projekt „Kreativní slovník”; projekt, který postoupil mezi TOP 10 projektů v programu Laboratoře Vodafone (www.laboratornadacevodafone.cz/projekt/kreativni-slovnik).

Kreativní slovník je sada 100 slovních map pro výuku maturitních témat z angličtiny. Tento slovník není rozdělen do dílů, které by přetrhávaly souvislosti mezi slovy. Veškerá slovní zásoba na dané téma je rozmístěna ve větvích s logickým pořadím slov: např. pánvička na smažení – smažit – smažený; každé slovo má navíc svůj obrázek pro lepší vizualizaci.

Videoukázku takové mapy můžete vidět ZDE, ZDE a ZDE.

Další informace získáte:
– v našem videorozhovoru
– na webu www.kreativnislovnik.cz
–na Facebooku

Tomáš Bednář
spoluautor projektu „Kreativní slovník”

0 komentářů: