Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za prosinec 2016

sobota 21. ledna 2017 ·

Také v prosincové nadílce článků a knih v Pedagogické knihovně J. A. Komenského najdete pro sebe leccos zajímavého.


Novinky za prosinec 2016


Knižní novinky
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Ukázky:

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání / Jana Kropáčková, Hana Splavcová – 1. vydání Praha: Raabe, [2016] – 169 stran – cze, ISBN 978-80-7496-270-7

Publikace předkládá ucelený pohled na problematiku vzdělávání dvouletých dětí, propojuje teoretické poznatky z předškolní pedagogiky a vývojové psychologie s praktickými zkušenostmi s péči, výchovou a vzděláváním dvouletých dětí.

Montessori aktivity pro děti: kniha na obohacování slovní zásoby, objevování přírody i světa / aktivity od Eve Herrmann ; ilustrovala Roberta Rocchi ; překlad Martina Blahníková – První české vydání Praha : Svojtka & Co., 2016 – 183 stran, 2 listy samolepek – cze, ISBN 978-80-256-1915-5

Nabízí celkový pohled na svět, zejména v poznávání světa zvířat a provádění rozličných pokusů. Návody, aktivity – jak dítě pobízet a reagovat na jeho drahocennou zvídavost. Předkládané aktivity rozšiřují i prohlubují jeho obzory. Každé téma je možno spojit s prožitkem.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:

z českých časopisů

Ukázky:

Stínové školství: proč se místo vyučování u nás daří doučování? / Jiří Lacman – cze
In: Rodina a škola [cze] – ISSN 0035-7766 – Roč. 63, č. 9 (2016), s. 10–11

Tématem článku je nový fenomén – stínové školství. Pod tímto pojmem autor popisuje, proč se místo vyučování u nás daří doučování. Co odpolední doučovatelé nabízejí lepšího než učitelé dopoledne ve škole? Pro doučovatele je to škola bez dozorů, schůzí, inkluze, bez vyplňování zbytečných papírů. Takový učitel může vykonávat svou původní funkci – učit a neztrácet čas ničím jiným. Pro žáky to znamená luxus soukromého učitele, efektivní výuka, žák vnímá a soustředí se. Problémem je zdanění honorářů. V závěru článku přehled webových stránek s nabídkou doučování (Dejte sbohem špatným známkám).

Domácí vzdělávání – příležitost pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami: případová studie žáka s dyslexií / Kateřina Jančaříková – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky – ISSN 1211-2720 – Roč. 26, č. 3 (2016), s. 224–260.

V příspěvku je předložena zkušenost individuálního vzdělávání chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami; projevuje se u něho dyslexie, dysgrafie, dysortografie, nevyhraněná lateralita, specifické poruchy učení v kombinaci s nadprůměrným IQ. Autorka se zaměřuje na období, v němž probíhal individuálně vedený nácvik čtení a psaní. Příspěvek podrobně popisuje chlapcovy obtíže při osvojování si čtenářské gramotnosti a zvládání psaní, rovněž popisuje metody nácviku, jejichž pomocí ho matka nakonec číst a psát naučila. V návaznosti stručně popisuje chlapcovo studium až po maturitu, přijetí na vysokou školu a nástup do zaměstnání. Kazuistika poukazuje na skutečnost, že domácí vzdělávání může být pro děti se speciálními potřebami velkým přínosem.

ze zahraničních časopisů

0 komentářů: