Jan Sláma: Začarovaná matematika

pátek 24. února 2017 ·

Debaty o povinné matematice u maturit mi připadají jako groteska. Hlavně ta vytrvalá snaha aktérů současných i minulých, jak je připomněla diskuse v Otázkách Václava Moravce.

Nejvíce mne udivuje ta tvrdošíjnost se kterou se školské celebrity snaží přesvědčit občany, že bez ovládnutí matematiky nemůže být student plnohodnotným představitelem lidského druhu a už vůbec nemůže postoupit k další etapě vzdělávání.

Zmínění diskutéři během vzájemných výčitek, co která politická strana zanedbala, se nakonec shodli, že problémy jsou způsobeny nevhodně vyučovanou matematikou. Nejsou schopní učitelé, kteří by dokázali vzbudit zájem žáků. Nicméně matematika u maturit v nejbližší možné době bude a to na všech středních školách. Jak to asi dopadne?

Tedy nejprve by prý měli být vychováni v dostatečném množství kvalitní učitelé. Zájem o studium na pedagogických fakultách ale není největší. Těch studentů, kteří by oplývali nadáním pro studium matematiky a zejména pro její motivovanou výuku, bude nemnoho. Bylo řečeno, že změna ve výuce musí přicházet od začátku výuky na ZŠ. To je jistě logická myšlénka, ale jak navazuje na maturitu v nejbližší době?

Vím, že dnes se projevuje odpor ke studiu matematiky už u některých dětí na ZŠ. Dokonce až ke tvrdému odporu. Představme si, že žák se nakonec na ZŠ matematikou prokouše. Je technicky nadán a chce studovat na odborné škole. Třeba strojnictví, elektrotechniku, stavitelství nebo zemědělství. Každý odborník cítí, že potřeba ovládat všechna odvětví matematiky je rozdílná. Ale maturitu musí skládat všichni stejnou. Gymnazisti nebo zahradníci. Další protiargument je v tom, že navýšení hodin matematiky v učebních plánech bude muset ubrat hodiny třeba v odborných předmětech, které by absolventa měly po škole živit.

Má pravdu ten, kdo říká, že by bylo trochu málo, aby studenti odborných předmětů maturovali jen z jazyků. Možná ale, že by měla být diskuse i o nutnosti maturovat z cizího jazyku. Vypadá to pak, že pro život je nejdůležitější umět počítat a to nejlépe cizojazyčně.

Možná, že studenti by měli mít možnost místo matematiky si přidat k jazykům zkoušku ze dvou odborných předmětů, jako to bývalo. A bylo to špatné?

Mělo by se přihlédnout ke schopnostem a rozdílnostem mozku studentů. Má se zahubit talent žáka s výraznými uměleckými sklony trápením s matematikou? Vzpomeňme na profesora Voříška ve filmu Cesta do hlubin študákovy duše.

Nechtějme za každou cenu naplňovat dogma o životní nutnosti ovládat taje matematiky. Nechci sahat do vzpomínek některých minulých i současných ministrů. Možná, že by byli nuceni přiznat, že to, co si dnes z matematiky pamatují, je jen něco málo víc než poskytuje ZŠ. Ale jistě by nám tvrdili, že studium je naučilo matematickému myšlení a logice!

2 komentářů:

Jan Hučín řekl(a)...
24. února 2017 v 14:25  

Nejvíce mne udivuje ta tvrdošíjnost se kterou se školské celebrity snaží přesvědčit občany, že bez ovládnutí matematiky nemůže být student plnohodnotným představitelem lidského druhu a už vůbec nemůže postoupit k další etapě vzdělávání.

Chápu, že text je míněn jako nadsázka, ale ono by se mohlo stát, že by ho někdo mohl vzít vážně. Takže prosím nepodsouvejte "školským celebritám" (kdo to má být?) výrok, že někdo nemůže být plnohodnotným představitelem lidského druhu.
A ano, bez ovládnutí matematiky aspoň na minimální úrovni nemůže student postoupit na VŠ. Bez trojčlenky, počítání s procenty, základního abstraktního uvažování, logaritmu (ve smyslu řádu číselné veličiny) je studium na každé VŠ postaveno na vratkém základě.

Každý odborník cítí, že potřeba ovládat všechna odvětví matematiky je rozdílná. Ale maturitu musí skládat všichni stejnou. Gymnazisti nebo zahradníci.

To cítí nejen odborníci. A kdo řekl, že maturitu musejí skládat všichni stejnou? Stejná je jen společná část, která je minimální laťkou. Ve školní (profilové) části se maturita z matematiky na gymnaziích a zahradnických školách bude lišit třeskutě. Nezaměňujme část a celek.

Mělo by se přihlédnout ke schopnostem a rozdílnostem mozku studentů. Má se zahubit talent žáka s výraznými uměleckými sklony trápením s matematikou? Vzpomeňme na profesora Voříška ve filmu Cesta do hlubin študákovy duše.

Odpověď je jasná -- nemá. Není to náhodou tak, že konzervatoře se povinné maturitě z matematiky vyhnou?
Pokud jde o trápení zahradníků a kadeřnic, tam je potřeba jít k jádru problémů. A tím je nesmyslné nařízení, že i tyto obory mají mít maturitu. Nechali jsme se bohužel převálcovat sociálními inženýry, kteří nám vnutili představu o masifikaci VŠ vzdělání.

Unknown řekl(a)...
25. února 2017 v 12:52  

Nejhorší je, že do školstvíá kecají celebrity a ne odborníci. A pak se dojmy vydávají za realitu.