Setkání lídrů tentokrát speciální

úterý 24. října 2017 ·

Sedmé setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka 3. 10. 2017 bylo jiné. Tentokrát byli pozváni pořadatelé vzdělávacích akcí. Cílem bylo získat přehled o významných vzdělávacích akcích pro pedagogy, společně se učit, jak je plánovat a vyhodnocovat, jak hledat synergie a mapovat dopad.

V Centru pro současné umění DOX se sešlo 64 lidí ze 44 organizací – většina se setkávala poprvé. Zdá se, že nelitovali.


Tři příklady

V úvodu představili zástupci tří organizací své akce, jaké byly jejich cíle a jak zjišťují jejich dopady. Můžete si pro inspiraci prohlédnout prezentace.

Vladimír Srb: Konference Úspěch pro každého žáka

Jan Blažek (TEREZA): Globe Games

Jana Stejskalová, Petra Keprtová (JOB): Otvíráme dveře pro mentory


Vznikla zajímavá mapa akcí

Všichni účastníci dostali předem připravený přehled vzdělávacích akcí. Na velké mapě České republiky umístili přítomní vzdělavatelé postupně kartičky s názvy svých akcí do míst, kde se nejčastěji odehrávají. Na představení měli 30 vteřin (trochu málo! – povzdechli si mnozí). Ukázalo se, že většina vzdělávacích akcí se odehrává především v Praze, také v Brně a v několika dalších větších městech. Uvědomili jsme si, že se pracuje s motivovanými učiteli a že jich není málo. Bílá místa na mapě ale navodila otázku, zda na většině území mají učitelé dost příležitostí k dostupnému vzdělávání.


Těžiště – workshopy

Odpoledne proběhly workshopy „Jak zjišťujeme dopady našich akcí vzhledem k jejich cílům?“ Diskutovalo se ve skupinách vždy nad společně vybranou konkrétní akcí o tom, zda byl dopředu stanoven cíl či cíle, případně jaký by mohl být, a zda se organizátoři zajímají o dopady svého působení, zda to vůbec je možné. Někteří si takové otázky zatím nepoložili a debata pro ně byla inspirací.


Závěr a reflexe


V závěru vystoupila Hana Košťálová z projektu Pomáháme školám k úspěchu s prezentací „Jak sledujeme, že to, co děláme s učiteli, dopadá až na učení dětí?“. Řekla, že lidi v iniciativě spojuje vize. Jde o organizace, které si uvědomují, že jejich úspěch je spojen s úspěšným učením dětí (i tehdy, když s dětmi nepracují přímo). „Děláme různé věci a pracujeme v různých podmínkách, ale vize nás spojuje. Setkání posiluje vizi i nás.“

Setkání bylo zakončeno reflexí všech účastníků „Zpráva dne, s kterou odcházím“. Zachytili jsme některé výroky:
– z počtu akcí, které se konají, jsou-li naplněny účastníky, vyplývá, že je velké množství učitelů, kteří na sobě chtějí pracovat – pozitivní zpráva
– „učitel by se měl snažit směřovat své vzdělávání tím směrem, který potřebují jeho žáci“ – nevím, jestli to zvládnu, chci dělat to, co mě baví, kde se to protíná?
– aby se všichni aktéři mohli propojovat přímo – jak to dělat lépe, intenzivněji
– při vzdělávání učitelů se zabývejme tím, jaké to má mít dopady na žáky a zjišťujme, jestli se to stalo
– jako facilitátor – všichni účastníci skupiny se na svých akcích zamýšlejí nad cíli i způsoby jejich ověřování
– katalog vzdělávacích akcí – většina jich má celostátní charakter, nikoli lokální
– smysl vidím v tom, dát vědět o akcích, které jsem zde poznala – informovat o tom školy, protože zorientovat se v nabídce je těžké
– budu se snažit sledovat cíl, pídit se po něm a vyhodnocovat ho
– je třeba pečlivě přemýšlet o cílové skupině, o jejích potřebách:
– co jim jako organizátoři chceme předat?, je to v souladu?
– je pořád hodně práce, co je potřeba udělat
– mám pochybnost, jestli tím, že se tady dnes tlačíme ke sledování dopadů, celou věc zbytečně nekomplikujeme
– je třeba, aby se lidi ve vzdělávání uklidnili
– co se má ve škole vlastně učit?
– stačí, když učitel vytváří s dětmi přirozené situace, ve kterých se mohou něco naučit, nemusíme sledovat žádné cíle a dopady
– nejtěžší je nastavit si relevantní cíle pro děti, považuji to v podstatě za nemožné
– můžu na stránkách Institutu rozšířit seznam zajímavých akcí


Anketa

Zajímalo nás, jak účastníci zpětně hodnotí přínos setkání. Všichni by se v podobném složení chtěli znovu setkat. Mnozí ocenili záměr setkání a vytvoření prostoru pro společné učení. Jeden z účastníků napsal: „Nejpřínosnější byl záměr setkání vzdělavatelů, kteří se mnohdy považují za konkurenci. Vlídnému a smysluplnému jednání pomohlo především zacílování celé akce s jasnou strukturou, záměrem a počátkem ve vlastní reflexi pořadatele.“ Hodnotili i síťování, mapu akcí, práci ve skupinách, nový pohled na problém, příklady dobré praxe, sdílení zkušeností, vzájemné diskuse, společné učení, setkání se zajímavými lidmi. „Má to smysl“, napsali nám. A pro příští setkání navrhli takové množství zajímavých témat, že se určitě nestihnou probrat.


Chcete být zváni na podobné akce? Můžete svou organizaci připojit k iniciativě: uspechzaka.cz

0 komentářů: