Sociální bubliny

čtvrtek 14. prosince 2017 ·

Sociální bubliny nám na jedné straně poskytují jistý komfort, protože v jejich rámci máme obvykle své přesně definované místo, jež nám vyhovuje. Kdyby ne, třeba i nevědomě bychom si bublinu vytvořili nebo se přidali do jiné sociální bubliny, která by nám vyhovovala.

Řečeno se značným hédonistickým nádechem, celý život spočívá v hledání určitého ideálu osobního štěstí, hledání našeho „místa na zemi“, lépe řečeno ve společnosti. Setrváváme tam, kde jsme spokojeni, v těch sociálních bublinách, které nám vyhovují. Některé si nevybíráme (třída ve škole), ale i v jejich rámci se mohou vytvořit další rozvětvené bubliny (ve školní třídě obvykle skupinky po třech až pěti). Jiné si naopak vybrat můžeme (třeba ty názorové, třebaže ty jsou obvykle značně ovlivněny právě našimi sociálními bublinami). V rámci života můžeme vystřídat stovky i tisíce bublin, stejně tak můžeme v každou sekundu více či méně patřit do mnoha na sobě nezávislých bublin a v jejich rámci jsme relativně spokojení, protože se s nimi více či méně ztotožňujeme.

Na druhé straně, pohybovat se permanentně v sociálních bublinách znamená jen málokdy přelézat pomyslnou bariéru mezi naší a jinou/odlišnou/opačnou bublinou, a tím i setrvávat uvnitř jistých ohraničených ideových množin, které máme pod kůží tím víc, čím déle a intenzivněji se dané bubliny účastníme. Velmi často dochází ke konfrontacím mezi dvěma protipóly, ať už v tématech politických, náboženských, filozofických, společenských, kulturních, intelektuálních, či jiných. Tyto konfrontace většinou nemají konce, a ani mít nemohou; žádná strana totiž nemá „pravdu“, argumenty žádné strany obvykle nepodléhají nějakým přímým, nezvratným a exaktním důkazům. A i kdyby, to, co pro jednu sociální bublinu může být důkazem něčeho, může být pro jinou důkazem pravého opaku֙…

Celý text ZDE.

0 komentářů: