Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za březen 2018

sobota 14. dubna 2018 ·

V březnu se čtenářské zdroje v Pedagogické knihovně J. A. Komenského opravdu rozhojnily. Určitě tam najdete pro sebe něco zajímavého.


Novinky za březen 2018


Knižní novinky:
pedagogika
psychologie
ostatní

Ukázky

Asistent pedagoga / Jitka Kendíková
Praha: Raabe – Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017] – 106 stran
ISBN 978-80-7496-349-0 Sign.: III 39118V1
Asistent pedagoga: ve světle legislativy, jako integrální součást vzdělávacího procesu, pracovní podmínky, profesní rozvoj a metodické i odborné vedení.

Hodnocení učitelů: náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení / Irena Trojanová – vydání první
Praha: Wolters Kluwer, 2017 – 132 stran
ISBN 978-80-7552-869-8 Sign.: II 115521V1
Hodnocení pedagogických pracovníků jako personální činnost. Kontrola pracovního výkonu. Obsah práce učitele. Sebehodnocení. Nástroje hodnocení. Hodnotitel. Plán profesního rozvoje pedagoga.

Nadané dítě: jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu / Monika Stehlíková – První vydání
Praha: Grada, 2018 – 158 stran
ISBN 978-80-271-0512-0 Sign.: II 115475V1
Praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání mající jediný cíl: aby byly nadané děti šťastné, aby mohly plně rozvíjet svůj mimořádný potenciál a nadání, pracovat na svých slabých stránkách a v životě uspět.

Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte / Zora Syslová, Jana Kratochvílová, Táňa Fikarová – Vydání první
Praha: Portál, 2018 – 125 stran
ISBN 978-80-262-1324-6 Sign.: II 115498V1
Diagnostická role učitelky mateřské školy. Portfolio dítěte jako efektivní prostředek diagnostické činnosti učitelky v mateřské škole. Proces diagnostikování. Přechod do základní školy.

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele / Markéta Švamberk Šauerová – Vydání 1.
Praha: Grada, 2018 – 276 stran
ISBN 978-80-271-0470-3 Sign.: II 115477V1
Syndrom vyhoření a různé psychosomatické obtíže se nevyhýbají ani učitelům. Autorka radí, jak nejlépe pečovat o své zdraví a jak na psychohygienu.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


0 komentářů: