Koníčky jsou koníčky

pátek 25. května 2018 ·

„Dostává se kultura ‚dosahování výborných výsledků za každou cenu‘ už i do mimoškolních aktivit a kroužků?“ ptá se Pooky Knightsmith – a ve své odpovědi na serveru SecEd vysvětluje, proč je důležité dělat alespoň některé věci jen tak, pro zábavu.

Zdroj: Scio 3. 12. 2016

Koníčky mají zůstat koníčky, i když učitelé, rodiče i sami žáci předpokládají, že ve vyšších třídách by měly i mimoškolní aktivity „dávat smysl i do budoucna“ a děti by za ně měly získat diplomy nebo ocenění. Z činnosti se tak ale často vytrácí radost.

Co můžou děti získat z neformálních zájmových aktivit? Odpočinou si od školního tlaku, alternativní činnost je fyzicky, emočně i akademicky osvěží, což žákům přináší nejen větší životní spokojenost, ale i zlepšení studijních výsledků. Děti také většinou poznají nové kamarády a setkají se s dalšími názory a zkušenostmi. Výkonové nastavení mimoškolních aktivit děti od zkoušení nových věcí odrazuje.

Neformální kroužky poskytují dětem bezpečný prostor pro dělání chyb a objevování cesty, jak mohou všechno zkusit znovu a lépe. Mnoho zájmových aktivit navíc dětem umožňuje najít jazykové a jiné způsoby, jak vyjadřovat a zvládat silné pocity. Všechny tyto benefity jsou silnější v prostředí, které neovládá soutěžní atmosféra. Knightsmith je přesvědčena, že když z osnov postupně ubývá hodin výtvarné nebo hudební výchovy, měly by děti zažít alespoň v některých aktivitách po škole atmosféru bez vnějšího nátlaku.

Doporučuje proto školám nabízet ve svých prostorách co nejvíce různých aktivit, spojit síly s okolními školami, aby byla nabídka co nejširší, zvát na školy zástupce organizací, aby představili jimi nabízené kroužky, a vyjednat s nimi dostupné ukázkové hodiny, nechat žáky sdílet mezi sebou, jaké má kdo zájmy, a sdílet informace o všech možnostech na školních webových stránkách. Nejúčinnější ale bude, když učitel sám žákům předvede, jaké má koníčky – jen tak, pro zábavu.

Původní zdroj.

0 komentářů: