Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za květen 2018

sobota 7. července 2018 ·

Teď o prázdninách bude více času na čtení – přinášíme trochu inspirace z Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

Novinky za květen 2018


Knižní novinky:
pedagogika
psychologie
ostatní


Ukázky

Didaktika předškolního vzdělávání / Eva Šmelová, Michaela Prášilová a kol. – Vydání první
Praha: Portál, 2018 – 229 stran
ISBN 978-80-262-1302-4 Sign.: II 115726V1
Vývoj alternativní didaktiky v českých zemích. Charakteristika předškolního věku: dítě, role a kompetence učitele mateřské školy, kurikulum, rodina, předškolní vzdělávání, pedagogická komunikace a pedagogická diagnostika.

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání. Od jara do léta / Zuzana Kupcová, Hana Nádvorníková, Veronika Růžičková, Eva Svobodová, Alena Vondrušková – 1. vydání
Praha: Raabe – Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017] – 157 stran
ISBN 978-80-7496-347-6 Sign.: II 115714/2V1
Inspirace pro pedagogickou práci s dětmi v předškolních zařízeních s možností využití lidových tradic, významných dní či státních svátků.

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání. Od podzimu do zimy / Zuzana Kupcová, Hana Nádvorníková, Veronika Růžičková, Eva Svobodová, Alena Vondrušková – 1. vydání
Praha: Raabe – Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017] – 161 stran
ISBN 978-80-7496-346-9 Sign.: II 115714/1V1
Inspirace pro pedagogickou práci s dětmi v předškolních zařízeních s možností využití lidových tradic, významných dní či státních svátků od podzimu do zimy.

Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí / Howard Gardner ; z anglického originálu Frames of mind přeložila Eva Votavová – Vydání druhé
Praha: Portál, 2018 – 479 stran
ISBN 978-80-262-1303-1 Sign.: II 115727V1
Vývoj pojetí inteligence. Na základě výzkumů z oblasti psychologie, etnologie a dalších oborů dokázána existence nejméně sedmi relativně nezávislých druhů inteligence.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Mozek teenagerů: neřízená střela / Jaroslav Petr – Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Psychologie dnes – ISSN 1212-9607 – Roč. 24, č. 2 (únor) (2018), s. 30–33.
Nevyrovnané, impulzivní a často riskantní chování teenagerů bylo dříve připisováno rozkolísané hladině hormonů při dospívání. Současné poznatky však dokazují, že za chování teenagerů může nedokončený vývoj jejich mozku. Autor cituje odborníky z oblasti psychologie (Leah Sommervilleová, B. J. Caseyová), kteří dokazují, že během puberty prodělává mozek komplikovanou přestavbu a ještě nestačil dokončit svůj vývoj. Podle Daniela Romera je za nárůstem rizikového chování nedostatek zkušeností spolu s vrozeným nutkáním prozkoumávat svět kolem sebe. Reálnou hrozbu pro teenagery představuje i široká nabídka návykových látek; mozek teenagera má přitom k závislosti na návykových látkách zvýšenou dispozici. Teenageři se stávají v podmínkách moderní civilizace zranitelnějšími.

Dva tisíce dětí ročně nedokončí základku / Michaela Kabátová. In: Lidové noviny – ISSN 0862-5921 – Roč. 31, č. 43 (20.II.) (2018), s. 1,3.
Příspěvek je věnován trendu posledních let, kterým je nulové dosažené vzdělání některých žáků základní školy, komentuje příčiny a důsledky narůstajícího podílu žáků, kteří nedosáhli ani základního vzdělání, uvádí statistiky uchazečů o zaměstnání s neúplným základním vzděláním, kdy mají dokončený pouze 1. stupeň základní školy, a uchazečů bez vzdělání s nedokončeným 1. stupněm základní školy v regionálním členění a za ČR celkem v letech 2015–2017, a poukazuje na skutečnost, že tento handicap omezuje mladé lidi pracovně a ohrožuje je i existenčně.

Odklady povinné školní docházky v perspektivě učitelek mateřských škol / Jana Majerčíková –Obsahuje bibliografické odkazy In: Orbis scholae – ISSN 1802-4637 – Roč. 11, č. 1 (2017), s. 9–30.
Autorka v textu analyzuje názory učitelek mateřských škol k situaci ohledně odkladů povinné školní docházky. Výzkumného šetření se účastnilo 25 učitelek MŠ s pedagogickou praxí od 2 do 15 let. Výsledky ukázaly, že klíčovým článkem odkladů jsou rodiče, kteří zdánlivě zohledňují zájmy a potřeby dětí a soustřeďují se rovněž na zájmy vlastní. Jako nedostatečnou vnímají učitelky akceptaci svých odborných připomínek ohledně odkladů rodiči a pociťují zklamání z očekávané expertnosti poraden a z nefunkční spolupráce s některými základními školami.

0 komentářů: