Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za prosinec 2018

pátek 25. ledna 2019 ·

Nadílka novinek v Pedagogické knihovně J. A. Komenského a obsáhlá tematická rešerše Metody, strategie a nástroje vedoucí ke zdokonalení čtenářské gramotnosti.


Novinky za prosinec 2018

Knižní novinky:
pedagogika
psychologie
ostatní


Ukázky

Líný učitel: cesta pedagogického hrdiny / Robert Čapek – 1. vydání
Praha: Raabe – Společně pro kvalitní vzdělávání, [2018] – 175 stran
ISBN 978-80-7496-387-2
Kniha předkládá další příklady práce ve třídě, nabízí pohled na školu a naše školství, pomáhá hledat učiteli jeho vlastní filosofii – být dobrým učitelem.

Odemykání dětského potenciálu / Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná – 1. vydání
V Brně: Management Press, 2018 – 272 stran
ISBN 978-80-7261-562-9
Kniha vám pomůže pochopit, v čem vaše děti vynikají. Odhalíte proč je důležité dětem pomoci objevit jejich přirozené talenty a podpoříte je v jejich rozvíjení a tak najdou cestu k sebepoznání, sebedůvěře i respektu.

Školní zralost a komunikace / Sandra Bejdáková, Jarmila Střechová, Lenka Suchardová, Jana Vítková, Helena Zdrubecká, Zdenka Ženatová – 1. vydání
Praha: Raabe – Společně pro kvalitní vzdělávání, [2018] – 130 stran
ISBN 978-80-7496-390-2
Efektivní komunikace. Role komunikace mezi MŠ a ZŠ. Komunikace s rodiči. Spolupráce, přínos spolupráce a formy spolupráce mateřské školy se základní školou.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Dvě školy při střídavé péči / Václav Mertin. Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol – ISSN 1214-8679 – Roč. 15, č. 10 (2018), s. 19–21.
Od roku 2012 je možné, aby dítě v České republice navštěvovalo střídavě dvě základní školy, pokud bylo svěřeno do střídavé péče obou rodičů. Psycholog Václav Mertin považuje toto rozhodnutí za špatné a svůj postoj vysvětluje. Dvě souběžné školy představují jednoznačně zvýšené nároky na edukaci dítěte, zhoršují podmínky pro vzdělávání a navíc dítěti ztěžují některé další aspekty socializace. Vzdělání představuje zásadní úkol pro vývojové období dětství a je třeba pro jeho optimální naplnění vytvářet vhodné podmínky. Podstatné je i zajištění volnočasových aktivit. Druhým aspektem je vytváření emocionální vazby dítěte na třídu a učitele. Václav Mertin se obrátil na ministry školství a spravedlnosti s žádostí o úpravu tohoto stavu.

Syndrom vyhoření a životní styl učitelů českých základních škol / Radek Ptáček, Martina Vňuková, Jiří Raboch, Irena Smetáčková, Pavel Harsa, Lucie Švandová. Obsahuje bibliografické odkazy In: Česká a slovenská psychiatrie: časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS – ISSN 1212-0383 – Roč. 114, č. 5 (říjen) (2018), s. 199–204.
Výkon učitelských povolání je spojen s velkou psychickou zátěží, která může vyústit v syndrom vyhoření, ale i v symptomy některých duševních poruch. K tomu přispívá i problematický životní styl. Cílem prezentované studie bylo zjistit míru vyhoření u učitelů základních škol a identifikovat hlavní zdroje vyhoření v souvislosti se životním stylem. Dotazníkové šetření na vzorku zhruba 2400 učitelů zkoumalo anamnézu, výkon profese učitele a životní styl. 53% učitelů uvedlo, že jejich práce je pro ně zdrojem dlouhodobého stresu, učitelé jasně neoddělují práci a jejich volný čas trpí často vyšší formou vyhoření. Kolem 15% učitelů uvádí střední až těžkou míru deprese. Podrobné výsledky v tabulkách.


Tematická rešerše: metody, strategie a nástroje vedoucí ke zdokonalení čtenářské gramotnosti

0 komentářů: