SERIÁL: Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

čtvrtek 14. března 2019 ·

Připomínáme seriál, který vycházel v Učitelských listech v loňském roce na základě zprávy o Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, provedeného nezávislým týmem na zadání MŠMT. Také z těchto materiálů bude vycházet expertní skupina pro přípravu Strategie 2030+.

Jak se nám daří realizovat vzdělávací politiku?

Je náš vzdělávací systém řízen odpovědně a efektivně?

Jak mohou data, analýzy, výzkum a hodnocení pomáhat v efektivním řízení?

Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad

Cíle vzdělávání a modernizace systému hodnocení

Umíme snižovat nerovnosti ve vzdělávání?

Udržíme otevřený přístup a zlepšíme kvalitu středního a terciárního vzdělávání?

Jaké jsou problémy absolventů na trhu práce, dalšího vzdělávání a poradenských služeb?

Připravila Jana Hrubá

Zárukou kontinuity pohledu jsou dva členové autorského týmu této zprávy – jeho vedoucí prof. Iva Stuchlíková a prof. Arnošt Veselý. Prof. Veselý vede nový expertní tým a prof. Iva Stuchlíková je jeho členkou.

Jejich vystoupení a prezentace najdete ZDE.

0 komentářů: