Ze sociálních sítí: Jak by podle vás měl vypadat systém dalšího vzdělávání a podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků?

úterý 8. října 2019 ·

Pozitivní dopad profesního rozvoje pociťuje 78% českých učitelů. Učitelé, kteří deklarují pozitivní dopad aktivit profesního rozvoje na svou práci, vykazují vyšší míru spokojenosti v zaměstnání ve srovnání s učiteli, kteří takový pozitivní dopad nepociťují.

Zdroj: Pedagogické info 11. 7. 2019

"Systém dalšího vzdělávání nastavit tak, aby napomáhal diagnostice vzdělávacích potřeb školy a jejich učitelů a dokázal je z větší míry saturovat on-site (intervize, resp. supervize; on-site oborově didaktické resp. pedagogické vzdělávání – ať už elektronickou formou s dostatečnou nabídkou kvalitních metodických materiálů, nebo spoluprací s metodickými kabinety, univerzitami, jinými školami atd.)."

I to je jedním z diskutovaných nástrojů strategické linie zaměřené na podporu učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání. Více ZDE.

Jak by podle vás měl vypadat systém dalšího vzdělávání a podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků?

Začátkem července se příliš nediskutovalo. Můžete to ještě napravit.


0 komentářů: