Michal Málek: Základní škola 21. století

středa 18. prosince 2019 ·

Ministerstvo školství neustále řeší koncepci moderního vzdělávání, škola v Dolních Břežanech však nečeká, jak dopadne, a vykročila vlastní cestou.

Zdroj: Magazín Region STAR, příloha Hospodářských novin 2. 12. 2019

Aby bylo možné dětem v Dolních Břežanech poskytnout vhodné podmínky pro osobní rozvoj, musela zdejší škola projít značnou proměnou. Stav budovy byl zanedbaný, havarijní. S růstem obce vzrostl počet žáků ze 190 v roce 2003 na více než 600 a učitelů z 15 na 60. Škola byla proto postupně zrekonstruována. V roce 2015 dostala nový třípodlažní pavilon a před dvěma lety i sportovní halu, dokonce takovou, že sklízí jedno architektonické ocenění za druhým.

Dlouhodobě škola akcentuje přírodovědné vzdělání, matematiku a logiku, ale věnuje se i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zástupci obce a školy se však nehodlali smířit ani s tím, že někteří rodiče posílají děti do drahých soukromých škol jinam. Chtěli, aby tu žáci zůstávali a sjížděli se sem i z okolí. Aby tu, jak říká ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Břežany Iva Fischerová, dostali potřebné vzdělání a budovali si vztah k místu a k regionu, kde žijí. I to zapadá do projektu STAR. Před více než čtyřmi lety proto vznikly třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro potřeby žáků s vyššími studijními předpoklady. Zájem je takový, že se do první třídy každoročně hlásí přes 90 dětí. Uspět ale může jen 18 nejlepších. „Takové třídy by měla mít každá škola, i když je s tím spojeno mnoho komplikací. Čeříme stojaté vody státního školství a jsme na to pyšní," říká Iva Fischerová. Hodně zde od první třídy dávají důraz na angličtinu. Dosáhli dokonce akreditace otevřeného zkouškového centra pro certifikaci Cambridge English.

Náležitou péči ovšem dostávají všechny děti. Škola výuku neustále modernizuje. Vede děti k všestrannosti, k výtvarnému umění i ke sportu. Za zmínku stojí například sportovní projekt, jehož výsledkem je aplikace tělocvik on-line, se stovkami ukázek natočených za podpory obce s místními učiteli na půdě školy.

V den vydání této přílohy škola otvírá čtyři polyfunkční dílny: technickou, náležitě stroji vybavenou dílnu zaměřenou na práci se dřevem a s kovy, art dílnu specializovanou na výtvarné techniky, kde nechybějí ani šicí stroje a alternativní materiály, hi-tec dílnu s 3D tiskárnami, robotickými stavebnicemi i robotickou rukou a cvičnou kuchyňku. Zkrátka komplexní zázemí pro polytechnické vzdělávání.

„Chceme dětem během devíti let školní docházky představit celou škálu technických a uměleckých oborů. Dáme jim možnost si i v rámci kroužků vyzkoušet, co je baví, co jim jde, aby si pak uměly lépe vybrat i své budoucí povolání," říká ředitelka školy a dodává: „Jsme přesvědčeni, že břežanská škola je velmi dobrá. Ale chceme, aby byla jednou z nejlepších."

Článek byl publikován v magazínu Region STAR.

0 komentářů: