Information Ninja supluje i výuku informatiky

čtvrtek 26. března 2020 ·

V současné době plné různých forem vzdělávání se přidává také aktivita věnující se výuce informatiky, resp. pomezí informační vědy, knihovnictví a informatiky, včetně směru k datové analýze.

Aktuálně zahájený projekt Information Ninja si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti tento svět dat, informací a znalostí ve formě, která doplňuje, ale také v těchto časech supluje výuku informatiky.

Každý týden jí nyní bude věnována jedna cca 45minutová přednáška naživo streamovaná na YouTube, s tím, že budou v příštích dnech přibývat i krátká předtočená videa týkající se praktické výuky a experimentů s datovými a informačními zdroji.

Celý koncept Information Ninja nestaví bariéry mezi neinformatickým publikem a zbytkem datového světa, naopak, chce je propojit. Chce ukázat, že svět dat a informací by neexistoval bez souvislostí světa reálného. Co víc, cílem je přinést užitečné rady, tipy a triky pro práci s informacemi v rámci procesu vzdělávání. Primárně pro studenty středních a vysokých škol.

První dvě témata se týkala historie a struktury webu, tedy, kde se vlastně web vzal a proč tu je. Téma další potom definovalo vztah právě mezi daty, informacemi a znalostmi. Příští téma se bude týkat procesu indexace a jeho role v informačních systémech, tedy třeba v knihovním katalogu, nebo vyhledávači Google.

Vše se odehrává na YouTube kanále Information Ninja, který je dostupný na této adrese: https://tinyurl.com/ninjaprednasky


_____________________

Přednášející PhDr. Jan Černý, Ph.D.

Absolvoval doktorský studijní program Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), kde se v současnosti dále zabývá metodami Competitive Technical Intelligence. Jeho pozornost se také upírá na možnosti a metody získávání dat, informací a znalostí pro účely výzkumu, vývoje a inovační činnosti podniků. Řídí rovněž Městskou knihovnu Hostivice.

Vystudoval také magisterský obor Informační studia a knihovnictví v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, přičemž se zaměřil na dva směry – trendy skandinávské znalostní sítě knihoven a využití informačních zdrojů pro řešení podnikových informačních potřeb.

Jeho cílem v rámci projektu Information Ninja je poukázat na mimořádné příležitosti, ale i rizika soudobého digitálního světa.


0 komentářů: