Nespoléhejte se na učitele, že z vašich dětí vychovají hodné lidi! To by měli mít na starosti rodiče

pátek 6. března 2020 ·

Učitelů si velmi vážím a držím jim palce. Myslím to upřímně. Jsem jedním z nich, stejně jako moje manželka. Ale jako rodič musím říci, že od učitelů často vyžadujeme, aby dělali mnohé věci namísto nás. S láskou a ochotou pomáhají rozvíjet žáky a studenty po každé stránce, ale jejich náplní práce není vychovat z dětí hodné lidi.

Zdroj: www.SkvelyRodic.cz 29. 8. 2018

Učitelé by měli mít užitek z toho, že my z našich dětí vychováme hodné lidi.

Učitelé by neměli na svých bedrech nést povinnost naučit naše děti říkat „prosím“ a „děkuji“. Učitelé by měli mít užitek z toho, že já sám svým dětem vštěpím zásady slušného chování.

Učitelé by neměli na svých bedrech nést povinnost naučit moje děti, že nesmí šikanovat ostatní. Za to jsem přece odpovědný JÁ jako rodič. Učitelé by měli mít užitek z toho, že své děti vedu k tomu, aby byly laskavé a ohleduplné.

Nejsou to učitelé, kteří by měli mé děti naučit respektovat autority. Učitelé by měli mít užitek z toho, že to své děti naučím já s mou manželkou.

Když učitelka požádá mého syna, aby něco udělal, měl by vědět, že má reagovat uctivě a udělat, oč ho učitelka žádá, v nejhorším případě by se měl slušně zeptat, proč to od něj vyžaduje.

Opět to nejsou učitelé, kteří by měli mou dceru upozornit na nebezpečí číhající na sociálních sítích. Nebyli to přece oni, kteří udělali takovou hloupost a koupili jí smartphone, když jí bylo dvanáct let, s podmínkou, že se bude chovat zodpovědně.

Učitelé by měli mít užitek z toho, že já jsem svou dceru dostatečně poučil o tom, že facebook, instagram, snapchat a další sociální sítě jsou živnou půdou pro šikanu a různé sexuální úchylky.

Můj syn by se neměl poprvé doslechnout o dodržování osobní hygieny od učitelů. Učitelé by měli mít užitek z toho, že jsme ho doma naučili osprchovat se každý den a oblékat si čisté věci.

Neměli by to být učitelé, kteří mým dětem vysvětlí, že nejsou jediní lidé na světě a že ten nekonečně velký vesmír se netočí kolem nich. Že jejich slova něco znamenají a že za své skutky nesou odpovědnost.

Že pokud budou laskavé a hodné, dostanou se dále, než kdyby byly protivné a plné hněvu. Že někdy je lepší mlčet. Že to, že si svůj mobil nechají během vyučování ve skříňce, jim nezpůsobí fyzickou újmu.

Že vyhrály v genetické loterii a mají tu čest navštěvovat školu, kde je elektřina, voda, počítače, jídlo a učitelé, kterým záleží na tom, aby dosáhly v životě úspěchu.

A předtím, než si začneme stěžovat, že náš Janko stále neumí číst nebo psát, zkusme si uvědomit, že zatímco učitel naučí naše děti všechny výše zmíněné věci, zůstane mu velmi málo prostoru k tomu, aby mohl naše děti naučit to, co je třeba.

Neměli bychom od učitelů očekávat, že naše děti naučí všechny zmíněné věci a zásady slušného chování. Učitelé by měli mít užitek z toho, že to své děti naučíme my – rodiče.

Musíme se polepšit a posílat do školy děti, které jsou připravené začít se skutečně učit.

Na druhé straně jsem si vědom toho, že jako rodič ve svých rodičovských povinnostech často selhávám.

A když se tak stane, vždycky mě uklidní vědomí, že stále existují oddaní, horliví učitelé, kteří mým dětem připomenou, že je zapotřebí poprosit a poděkovat, upozorní je na nebezpečí sociálních sítí, připomenou jim dodržování osobní hygieny a naučí je, jak být lepšími lidmi – to je přesně to, co hodní učitelé dělají!


Celý text a další texty ZDE.

0 komentářů: