Robert Čapek: Děti jsou doma. Jak na domácí práci žáků?

pátek 20. března 2020 ·

Pandemická protiopatření oddělila žáky od učitelů. Mnozí začali panikařit: co přijímačky? Co maturity? Co s učivem?

Zdroj: blog autora 12. 3. 2020

Nedá mi, abych hned na začátku napsal, že neustále platí pravidla kvalitní výuky, mezi kterými nyní vyzdvihuji hlavně tyto:
1. Učitel neučí žáka učivo, učitel učí žáka jeho vlastní prací.
2. Vše, co žáka k předmětu přitahuje, používejme. Co ho od předmětu odrazuje, eliminujme.
3. Učitel se snaží domácí práci minimalizovat, protože především rozdílný domácí servis diskriminuje žáky.
4. Domácí práce nemá být nucenou robotou, ale zábavnou nadstavbou.
5. Nejlepší způsob vzdělávání je vzájemné učení.
6. Vedeme žáky k osobnímu rozvoji, tedy také k odpovědnosti.

Jak tato pravidla nyní aplikovat? Vezměme to jedno po druhém a tak nějak pohromadě.

Hlavní věc je: nehoňte učivo! Vykašlete se na osnovové dostihy a nafouknuté tematické plány a raději přemýšlejte, co by žáci opravdu mohli dělat. Tak, aby se něco naučili a aby to pro ně bylo zábavné.

Kdybych byl například učitelem přírodopisu, celý úkol, zadaný žákům, by byl tento: https://herbar-do-skoly.webnode.cz/news/jak-na-vlastni-herbar


Tečka. A vytvořil bych například vlastní skupinu na Facebooku, kde by žáci prezentovali vybrané stránky ze svého herbáře. Učitelé dějepisu zase mají prvotřídní příležitost, jak navést žáky na dokumenty nebo filmy, které jim ukážou slavné bitvy nebo strhující historické příběhy.

Milí kolegové, učitelé jazyků a matematiky, neblázněte! Nedělejte nyní z domácího učení robotu, kde lepší žáci budou beze smyslu počítat kvanta příkladů, u kterých se ti horší bez zpětné vazby budou jedině fixovat chyby. Kde budou žáci skřípat zubama u formálních cvičení a horečného vyplňování pracovních sešitů. Vymysleme jim kreativní činnost! Ať malují komiksy, vymýšlejí scénáře, vytvářejí zábavné příklady, dělají experimenty. tvoří reklamy… a tyto své výtvory pak na společně platformě sdílejí a třeba i vzájemně hodnotí!

Nenuťme žáky doma šprtat, veďme je k tomu, aby se bavili prací. A motivaci výrazně zvýší i to, když budou mít možnost volby. Když je odkážu na dokument nebo na film, je dobré individualizovat právě možností výběru. Je toho tolik, co jim můžeme předat. A ještě víc toho, co si mohou doporučit navzájem sami žáci, když z nich uděláme spolutvůrce našeho domácího studijního programu! Ať objeví svět návodů a pracovních postupů na Youtube, kde doposud sledovali jen youtubery a gamery. Ať sami vytvářejí mediální obsahy pomocí svým mobilních telefonů (které jim na špatných školách doposud dovedli jen zakazovat).

Také mě napadlo, že právě nyní se ukáže, jak dobrý je kdo učitel a jak kvalitně kdo učil své žáky. Ti, kteří žáky vedli k dobrému vztahu ke svému předmětu, učili je samostatnosti, rozvíjeli jejich softskills, nyní vlastně jen postoupí se žáky o level výš. Od studia k samostudiu, k jen mírně řízenému autonomnímu vzdělávání. Ten, kdo místo mentora a staršího kolegy odborníka byl ve škole dozorcem nucených prací, má smůlu. Jeho vězni mu utekli. A když jim během minulých týdnů, měsíců a let nepředal potřebné dovednosti, tak nyní je vyprázdněnost a marnost takové výuky jasně patrná.

P. S. To samé se týká rodičů. Neblázněte! Pokud děti něco dělají s nechutí, dobré výsledky to mít nebude. Je lepší jim dát do ruky dobrou knihu nebo zajímavou stavebnici, než je mučit příklady, které jim stejně nedovedete vysvětlit.

0 komentářů: