Zuzana Hronová : Jeden e-sešit sdílí s učitelem celá třída. Digitální výuka proniká i do českých škol

pondělí 16. března 2020 ·

Žáci už dnes nemusí mít žádné papírové učebnice nebo sešity, na vše stačí jeden program se sdílenými prezentacemi učitelů a vpisovanými poznámkami dětí. Vše si stáhnou a učí se pak v klidu doma nebo třeba při cestě vlakem. V tomto virtuálním prostředí se mohou odehrávat i písemky či úkoly. Na částečnou e-výuku přechází stále více českých škol.

Zdroj: Aktuálně.cz 19. 2. 2020

„Mileniálové a generace Z bude tvořit 75 procent pracujících, až my půjdeme do důchodu. Mělo by být naší prioritou vybavit učitele všemi potřebnými dovednostmi a technologiemi pro tyto žáky. Digitální generace přišla do tříd a my na to musíme reagovat," prohlásila na světovém vzdělávacím festivalu BETT 2020 v Londýně generální manažerka Microsoft Education Barbara Holzapfelová.

Digitalizace ve výuce je podle odborníků nevyhnutelná. Už jen proto, že škola by neměla připravovat děti na minulost, jak tomu donedávna bylo, ani na současnost, jak o to usiluje nyní, ale na budoucnost. A budoucnost bude plná digitálních technologií, ať už se současní žáci a studenti vrhnou na jakýkoliv obor.

Digitalizace může být užitečná i tím, že dokáže snižovat mezery v úrovni výuky i mezery v úrovni vzdělanosti jednotlivých žáků. Jak na BETT 2020 upozornil Anthony Salcito, viceprezident Microsoftu pro celosvětové vzdělávání, s moderními technologiemi na internetu lze překonat propasti ve vzdělávání cizinců, dyslektiků, dysgrafiků i pomalejších žáků a přizpůsobit jim tempo a personalizovat výuku.

„Dříve jsme byli zvyklí, že výklad učitele je omezen zdmi učebny a dobou předmětu. Jenže vzdělávací aplikace na internetu žákům umožňují mít tento výklad neustále při sobě, libovolně se k němu vracet a on-line ho konzultovat," vysvětlil Salcito.


Všechny sešity, písemky i úkoly v notebooku

Učitelé se už nemusí spoléhat na zastaralé učebnice, ani nemusí složitě a od základu dělat vlastní přípravu. Pakliže do výuky zapojí svůj notebook a nejlépe i žákovské laptopy a tablety, mohou na internetu sáhnout po programech a vzdělávacích aplikacích, které bývají pro školní použití zdarma.

V Česku se nyní hojně rozmáhá program OneNote od společnosti Microsoft. Tato aplikace je na internetu dostupná zdarma, stejně jako on-line proškolení a vzdělávací aplikace, prezentace či testy. Učitel si tu vytvoří virtuální třídu, virtuální sešity, virtuální tabuli a může začít. K dispozici tak má ve svém notebooku sešity, písemky i úkoly všech svých žáků, do nichž může on-line zasahovat – třeba pomalejšímu žákovi nasdílet odkaz na procvičování látky, rychlejšímu zase poslat zajímavé materiály pro rozšíření látky.

V tomto prostředí si učitel může velmi jednoduše sestavit testy na procvičení látky, a jakmile mu je žáci pošlou vyplněné, v podstatě okamžitě je může jedním kliknutím vyhodnotit a druhým poslat svým svěřencům zpět. Kromě toho mu aplikace ukáže i podrobné statistiky, u jakých otázek žáci nejvíce chybovali a co je tedy dobré dále procvičit.

„Vidíme učitele, jak tráví nekonečné hodiny u kopírky a množí svým žákům pracovní listy. Ty je pak často někde ztratí a ani je nedonesou domů. Navíc rozmazaná kopie obrázku a textu už je hodně staré médium v momentě, kdy mají k dispozici videoprezentace, fotogalerie či hlasové nahrávky. OneNote funguje jako interaktivní sešit pro celou třídu," říká Tricia Van Hollebekeová, produktová manažerka vzdělávacích aplikací Microsoftu.


Lepší než zastaralé učebnice, říkají žáci

„Ve škole máme k dispozici tzv. mobilní učebnu, tedy třicet notebooků s dotykovou obrazovkou a elektronickým perem. Já osobně používám nástroj OneNote při hodinách zeměpisu s devátými ročníky," říká Michal Špirk, učitel informatiky a zeměpisu na Základní škole Tolstého v Klatovech.

„Místo rozdávání nakopírovaných pracovních listů nasdílím zadání v digitální podobě. Děti mohou úkol dodělat i doma na počítači nebo tabletu. Hotovou práci lze pohodlně elektronicky kontrolovat, žáci nemusí klasicky odevzdávat sešit. Vše je uloženo v cloudu, nemůže se stát, že by někdo zapomněl sešit, tužku nebo pastelky." Dodává nicméně, že digitální technologie používají v padesáti procentech vyučovací hodiny, nezapomínají ani na papír a tužku. „Zápisky si žáci píší klasicky do papírového sešitu, ale pracovní sešit už mají elektronický," upřesňuje.

V jeho deváté třídě redakce Aktuálně.cz zjišťovala, jak jsou s používanými aplikacemi spokojeni sami žáci. Na jejich užitečnosti a zábavnosti se shodli skoro všichni – včetně těch, kteří s jejich zaváděním do výuky zprvu nesouhlasili.

„Je dobré si tyto nové věci vyzkoušet už na základce. Přijde mi to jako užitečná zkušenost, protože většina z nás s těmito aplikacemi bude pracovat celý život a budeme s tím alespoň umět," myslí si Adéla. Natálie zmiňuje kromě užitečnosti a zábavnosti i ekologický aspekt digitálních technologií. „Pomůžeme tím přírodě, jelikož nemusíme používat hromady papírů," říká.

„Moderní technologie by se měly využívat všude a myslím si, že život s nimi bude jednodušší," tvrdí Matěj. „Všechny školní poznámky a materiály si můžeme ukládat v programu OneDrive, kde se i zálohují, takže o to skoro není možné přijít. Velmi se hodí PowerPoint, tam si můžeme dělat prezentace takové, aby to lidi více zajímalo, a ne mít jenom napsané poznámky na papíru a číst to, protože to nikoho nebaví," popisuje.

„Modernizace výuky je velmi přínosná, protože se leckdy učíme z učebnic starých i deset let. Samozřejmě, například v dějepisu to nevadí, historie se nemění, ale u jiných předmětů se učíme zastaralé věci a občas se k nám dostávají zastaralé informace, i když skutečnost je mnohdy velmi odlišná," myslí si Dominik.

Mezi výtkami zaznívají hlavně názory, že se musí myslet i na studenty, kteří nemají počítač nebo internetové připojení doma. „Mělo by být možné realizovat se i mimo síť," upozorňuje Vojtěch.


Nemocní si už nemusí půjčovat sešity

David Frýbert, metodik ICT a učitel informatiky na Střední průmyslové škole Na Třebešíně v Praze, si na OneNote pochvaluje hlavně možnosti, jak předat informace studentům. „V reálném čase mohu do společného sdíleného elektronického sešitu pořídit screenshot obrazovky, vepsat poznámku, vložit svou myšlenku. Všichni studenti tak mají najednou přístup k poznámkám z hodiny," říká a popisuje, jak jedním kliknutím hromadně zadá úkoly a distribuuje je všem studentům do jejich vlastních sešitů v sekci domácích úkolů. Zde se jim také objeví oprava úkolu učitelem.

„Reakce studentů na přechod od papíru k elektronické verzi sešitu je vesměs pozitivní, i když na druhou stranu je možnost neustálé kontroly a možnost zadávat cvičení i v době nepřítomnosti učitele ironicky řečeno 'velmi vítána'," usmívá se Frýbert.

Tuto možnost však bez ironie vítají žáci, kteří bývají často či dlouho nemocní a složitě si půjčují všechny sešity a materiály k doplnění. A také rodiče zejména menších žáků, kteří mají v jednom programu pod kontrolou veškeré učivo svých dětí.

„Dal jsem žákům vybrat, jestli si chtějí dělat poznámky do papírového, nebo elektronického sešitu, ale všichni chtěli ten elektronický, takže jedeme ve OneNote," říká učitel informatiky a zástupce ředitele Základní školy Chýně Tomáš Rajman. „Hodinu začnu u prázdného plátna a píšu sem poznámky, příklady, fakta, kreslím jim do toho, a když hodina skončí, rozdistribuuju jim to do jejich složek."

Jeho škola však najíždí na digitalizaci výuky již od útlého věku. „První pololetí v první třídě ještě jedu slabikář, ale už od druhého pololetí mám vlastní výukové materiály, které sdílím se žáky ve OneNote. Mnohem víc je to baví, dají se tam natáčet i vkládat videa a fotky, je to interaktivní," popisuje Lucie Fundáková, třídní učitelka prvňáčků. „Dříve byli rodiče zoufalí, podle učebnic jsme nejeli a papírové pracovní materiály děti většinou ztratily dříve, než stačily dojít domů, takže se neměly čeho chytit." Pochvaluje si také čtečku ve OneNote v angličtině, která čte slovo po slovu a zobrazuje u nich i obrázkový slovník.

Program oceňuje také Tomáš Milička, učitel matematiky a informatiky na Gymnáziu, Střední pedagogické škole, Obchodní akademii a Jazykové škole Znojmo, který pracuje s maturanty, tedy studenty o 12 let staršími. „Studenti jsou s programem spokojení, protože s sebou nemusí nosit sešity a obsah mají dostupný jak doma, tak ve škole anebo třeba ve vlaku. Když si připravím materiály na hodinu, mohu je jednoduše studentům zpřístupnit, a navíc do těchto dat rovnou připisovat další informace nebo zvýrazňovat důležité pasáže. Přitom synchronizace v jejich zařízeních je celkem rychlá, takže to mohou hned se mnou sledovat."

Program samozřejmě učiteli umožňuje jednotlivé části poznámek a prezentací zamykat či sdílet s konkrétními osobami. Žáci se tedy zdaleka nedostanou ke všemu, je jim zpřístupněna pouze ta část, kterou pro ně vybere učitel.

Zdaleka nejde jen o propojení jedné třídy do jednoho elektronického sešitu. Pomocí programu Teams si učitelé mohou vybudovat nejen virtuální třídy na škole či školách, ale také virtuální skupiny s dalšími oborovými učiteli prakticky po celém světě a s nimi navzájem sdílet výukové materiály, nápady či připomínky.

„Teams používáme ve spojení s aplikací OneNote. Žáci mají aktualizovaný školní sešit ve OneNote stále k dispozici a díky těmto aplikacím si mohou ukládat všechny materiály k danému předmětu na jedno místo," popisuje Kristýna Dostalová, učitelka chemie, přírodopisu a informatiky v brněnské základní škole v Řehořově ulici. „Propojení Teams a OneNote slouží také při tvorbě školního vědeckého časopisu, který vzniká v rámci přírodovědného semináře. Žáci mohou pracovat společně na jednotlivých článcích, sdílet veškeré materiály i upravovat finální podobu časopisu," dodává.


Personalizovaná výuka pro všechny

Aby moderní technologie vzdělanostní mezery ve světě nerozšiřovaly, ale naopak zužovaly, je i jeden z cílů vzdělávací sekce Microsoftu. Proto všechny nástroje z Microsoft Office 365 zpřístupnil na internetu pro učitele a studenty zdarma, stejně jako výukové materiály, prezentace, čtečky či překladače. Dalším krokem, na němž firma pracuje, je právě zavádění širokopásmového internetového připojení i do odlehlých končin světa. A také překonávání bariér ve vzdělávání, které stojí před cizinci, pomalejšími žáky, dyslektiky či dysgrafiky.

Zmiňovaný program OneNote například obsahuje i tzv. asistivní čtečku, která pomáhá lidem s dyslexií či dysgrafií. „Text se pomalu slovo po slovu zobrazuje a předčítá ve speciálním rámečku. Součástí je i překladač do více než šedesáti jazyků, který poslouží cizincům ve třídě. Jelikož všechny materiály jsou nahrané v internetovém úložišti, pomalejší či znevýhodnění žáci si mohou doma učitelův výklad opakovaně pouštět a prostudovávat," vysvětluje Mike Tholfsen, hlavní produktový manažer sekce Microsoft Education.

Podobně je tomu i u novinky PowerPoint Live, která učiteli umožňuje živé prezentace pomocí PowerPointu. Také tento program je učitelům a studentům na internetu k dispozici zdarma. Jeho výklad se okamžitě zaznamenává v podobě titulků pod prezentací, což opět pomáhá publiku, pro nějž nejde o mateřský jazyk. K živé prezentaci se mohou žáci přihlásit pomocí QR kódu přes své notebooky, tablety nebo mobily a ona pak synchronizovaně běží na všech zařízeních. Zde si mohou zvolit, v jakém jazyce se jim má v podobě titulků zobrazovat učitelův živý výklad.

„Pro mě jako přednášející je velmi důležitá zpětná vazba publika. Jenže číst jim ve výrazech obličejů, jak jsou spokojení, je velmi obtížné. Tento program umožňuje, aby mi publikum připojené k prezentaci živě posílalo své reakce v podobě emotikonů a po konci pak hvězdičkami ohodnotilo, jak jsou spokojeni s obsahem, stylem podání či mluvčím," říká produktová manažerka Tricia Van Hollebekeová.

Také PowerPoint Live má překonávat bariéry ve vzdělávání. Žáci si mohou pouštět přednášku doma, vracet se ke slidům, které nepochopí, a nechat si učitelův hlas překládat pomocí titulků. „Navíc i pro samotné učitele bylo někdy obtížné připravit si zajímavou prezentaci, tady ji mohou mít hotovou za pár minut a použít k tomu spoustu již hotových materiálů dostupných na internetu. Na školení nemusí chodit, proškolí je on-line kouč na videoprezentaci," dodává Van Hollebekeová. Tento virtuální kouč provede celým programem a přesně ukazuje, kam kliknout, automaticky čeká, dokud tak člověk neučiní, a teprve pak pokračuje ve výkladu.

Častým argumentem zejména starších učitelů proti používání moderních technologií ve výuce zní, že jejich studenti jsou už beztak příliš dlouho před obrazovkou, tak proč je před ni usazovat ještě ve škole. „Tomuhle argumentu rozumím, nicméně je důležité si uvědomit, proti čemu bojujeme – je to především pasivní 'screentime', bezcílné sledování televize či videí na internetu, hraní hloupých her. Tento čas bychom měli omezovat a pak by zbyla dostatečně dlouhá doba na aktivní práci s digitálními vzdělávacími aplikacemi," dodává projektová manažerka.

„Děti se díky digitalizaci výuky učí smysluplně používat techniku, tedy nejen ke hraní her. Učí se také používat programy tak, jak to po nich bude vyžadovat budoucí pracovní trh," potvrzuje její slova učitel informatiky z Klatov Michal Špirk.

0 komentářů: