EDUin: Výzva pro rodiče a pro ministerstvo školství

středa 1. dubna 2020 ·

Znakem dobře rozjetého učení na dálku ze strany školy je v první řadě to, že vede dítě k samostatnosti – úkoly jsou zadané tak, že si s nimi dítě (s ohledem na věk) v co největší míře umí poradit samo. Ministerstvo školství ale dluží školám, žákům i rodičům jasnou odpověď: Na otázku, jak to bude s klasifikací během letošního 2. pololetí, je ministr Robert Plaga zatím nejednoznačný. Jasné ale je, že školy, žáci a rodiče odpověď potřebují.

Zdroj: Tiskové zprávy EDUin 27. 3. a 31. 3. 2020


Výzva pro rodiče: nechte děti pracovat

Po více než dvou týdnech se z chaosu stává rutina a učení na dálku se rozjíždí, ne vždy ale stojí na dobrých základech.

Znakem dobře rozjetého učení na dálku ze strany rodiče je, že dobře nastavenou práci učitele ocení a dítě v samostatnosti podporuje. „Půjčujme dětem k využití své notebooky nebo mobily s datovými paušály, ale nechme je, ať pracují samy a buďme připraveni pomoci teprve ve chvíli, kdy si o to řeknou,” upozorňuje na jeden ze základních principů učení na dálku programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.


Shrnujeme rady od učitelů pro rodiče:

1. Nepracujte za dítě. Rodič by měl mít přehled, pomáhat by měl ale jen tehdy, když
dítě pomoc potřebuje a řekne si o ni.

2. Čím menší dítě, tím víc potřebuje pomoc s koordinací. Uřídit práci z domova je těžké i
pro dospělého, natož pro dítě. Lepší než diktovat je dohodnout se.

3. Nedokončujte úkol za dítě.

4. Nenuťte děti učit se víc, než je rozumné. Když je objem práce příliš velký, promluvte
si o tom s učitelem nebo ředitelem školy. Školy se učit na dálku učí, z vlastní
zkušenosti víme, že řada z nich na zpětnou vazbu od rodičů reaguje.

5. Nechte děti dělat chyby. Pro učitele je momentálně jediná zpětná vazba, že dítě úkol
nedokáže splnit, hodně důležitá. Dobrý učitel mu za to hlavu neutrhne, naopak podle
toho zkoriguje tempo pro všechny, nebo nabídne individuální pomoc.

6. Podporujte děti, aby komunikovaly nejen s učiteli, ale i se spolužáky. Pomohou s tím
stejné komunikační platformy, které využívají pro kontakt s učiteli.

„Ve výuce je důležitější proces než výsledek. Děti se se zadanými úkoly vypořádají samy,
rozhodně je za ně nedokončujme. Přijdou o možnost naučit se samostatně pracovat na
dálku, což je dovednost, která se jim bude velmi pravděpodobně v budoucím pracovním
uplatnění ve 21. století velmi hodit a kterou je škola zatím nenaučila. Když za žáka dodělává úkoly jeho rodič, nepomáhá mu, ale právě naopak,” říká programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.

Chcete-li vědět víc, založili jsme facebookovou skupinu pro rodiče i pro učitele, kde je prostor se ptát ostatních.


Jak to bude se známkami. Budou platit?

Školy k hodnocení distanční práce žáků přistoupily různým způsobem. Někde hodnotí, ale neznámkují. Jinde známkují jen opakování učiva probraného ve škole. Další učitelé sázejí pětky za neodevzdaný online úkol. Otázka pro ministra je jasná. Jsou známky za úkoly zadané online, které žák nezvládl podle představ učitele, neodevzdal včas nebo neodevzdal vůbec (z jakéhokoli důvodu), součástí klasifikace?

„Znovu důrazně vyzýváme všechny školy, aby od známkování ustoupily a hledaly vhodnější formy hodnocení. Více než kdy jindy platí, že známkováním domácích úkolů klasifikujete především rodinu a ne dítě samotné”, poznamenává k tomu programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.

Diskuse mezi rodiči a učiteli ukazují, že nejednoznačná odpověď nestačí. V oficiálních vyjádřeních na webu ale ministerstvo spíše naznačuje, když v pokynech pro hodnocení nemluví o známkách, ale o zpětné vazbě, příležitosti pro sebe-evaluaci nebo o práci s chybou. To vše by mělo být součástí práce pedagoga za všech okolností, nejen během krize a neodpovídá to na otázku, na jakém základě budou letos učitelé psát vysvědčení.

„Ideální by bylo, pokud by se formativní zpětná vazba, která by měla podle ministerstva školství dominovat hodnocení během distančního vzdělávání, stala základem letošní klasifikace na konci tohoto pro vzdělávací systém v České republice tak mimořádného školního roku,” dodává analytik EDUin Karel Gargulák.


Otázky, na které musí ministerstvo dát odpověď:

– ؘJe distanční vzdělávání plnohodnotnou alternativou školní výuky?

– Má rodič povinnost výuku doma podle zadání školy zajistit?

– Jak mají školy postupovat při hodnocení dětí, které se do online výuky nezapojí? Budou moci nařídit komisionální přezkoušení jako v případě, kdy má žák větší počet absencí, jak by vyučování běželo?

– Mohou školy standardně klasifikovat během distanční výuky?

0 komentářů: